افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 6 مارس , 2017 لینک کوتاه خبر :

ارگانهای دولتی باید با رسانه ها همکاری کنند

ارگانهای دولتی باید از هرنوع کمک و همکاری به رسانه ها جهت تسهیل در امر اطلاع رسانی دریغ نکنند.

تورنجنرال دولت “وزیری”سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت :

رسانه های محترم ملی و بین المللی  به مثابه مراجع اطلاع رسانی  در امر آگاهی دهی از حوادث، رویداد ها و انکشافات اوضاع سیاسی ، نظامی در کشور، منطقه و جهان به  مردم شریف و متدین افغانستان  ارایه خدمت مینمایند، مستلزم هرنوع کمک و همکاری جهت تسهیل در امر اطلاع رسانی از جانب ارگانهای دولتی میباشد .

مگر درشرایط کنونی هراس افگنان و دشمنان مردم افغانستان با استفاده از کمترین زمینه ها خصوصا در بخش دولتی و  نظامی استفاده سوۀ را انجام داده و بد امنی را در شهر ها بوجود میاورد و تاسیسات دولتی  نظامی و عامه را هدف قرار میدهند.

بدین ملحوظ شورای محترم امنیت ملی به رهبری سکتورهای امنیتی هدایت داده است تا با در نظر داشت وضع الجیش های ادارات دولتی ، قطعات نظامی ، ذخایر سلاح ، مهمات و تخنیک هوائی که از محرمیت خاصی برخوردار میباشد ، از پیشنهاد رسانه های محترم ملی و بین المللی جهت اعطای مجوز استفاده از کمره های ویدیوئی پیشرفته هوائی که قابلیت پرواز(Drone  camera ) از راه دور را دارا میباشد به هدف اخذ تصاویر ویدیوئی استفاده مینمایند معذرت خواسته ، تقاضا میگردد تا این معذرت قانونی ما را پذیرفته و آنرا به مثابه عدم همکاری ارگانهای  امنیتی با رسانه ها تلقی ننموده ممنون سازید.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار