- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اروپا بازار سیاه افغانستان را سیاه تر کرد

مشروبات الکولی [1]

اخیرا راپور‌هایی از فروش مشروبات الکولی توسط دپلومات‌های خارجی در بازار سیاه افغانستان نشر شده است.

در حالی که راپور‌هایی از فروش مشروبات الکولی توسط دپلومات‌های خارجی در بازار سیاه افغانستان نشر شده است، اتحادیه اروپا از بررسی این موضوع خبر داد.

اتحادیه اروپا تایید کرد که راپور‌هایی از فروش مشروبات الکولی در افغانستان به این اتحادیه رسیده است.

فروش مشروبات الکولی در افغانستان غیرقانونی است.

پیش از این، روزنامه گاردین فاش کرد که بر اساس راپور‌ها ماموران اتحادیه اروپا در افغانستان در بیست ماه دستکم 500 هزار دالر از طریق فروش مشروبات الکولی به دست آورده‌اند.

گاردین راپور داد که این موضوع توسط نهاد مبارزه با فساد اروپا بررسی می‌شود.

آژانس خبررسانی فرانسه راپور داد که مصرف مشروبات الکولی در سراسر شهر کابل دست‌یافتنی است.

در حالی که مشروبات الکولی در افغانستان ممنوع است اما دپلومات‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان مجاز به وارد کردن مشروبات الکولی برای کارمندان خارجی خود استند.