- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ارواحی که از دالرهای امریکایی جان گرفتند

در برخی سازمان ها، وزارات، ادارات و نهادهای ارشد دولتی و قوای سه گانه پیش از این، بازرس ویژه ی امریکا برای بازسازی افغانستان گزارش هایی مبنی بر وجود فساد و رشوت و اختلاس داده بود که گاها رد شده و گاها با تایید، به رسوایی انجامیده بود.

 

در برخی موارد همچون وزارت معادن، گمرکات، وزارت داخله، وزارت خارجه، سازمان امنیت ملی و مواردی از این دست، احتمال و حتی اطلاع از وقوع فساد و جرم هرچند نابخشودنی اما قابل تحمل تر از دیگر موارد است.

 

در برخی از دیگر موارد همچون وزارت معارف، وزارت صحت عامه و وزارت شهرسازی که مستقیما با سه نیاز اولیه مردم ملکی بی دفاع شامل سلامت، مسکن و تحصیل سروکار دارند نمی توان با دیده اغماض نگریست و از فسادهای زنجیره ای چشم پوشید.

 

درحال حاضر، بیش از 3 و نیم میلیون کودک محروم از تحصیل در افغانستان وجود دارند، در عصر تکنولوژی و در قرن بیست و یکم که تحصیل جزو حیاتی ترین نیازهای بشری برشمرده می شود و حتی مقدم بر امنیت و خوراک و پوشاک قرار می گیرد؛ این آمار در کشور فاجعه است.

 

در بسیاری از مکاتب، به علت تعصبات بیجا و دوری از تمدن، دختران حق تحصیل ندارند اما در بسیاری دیگر از مکاتب، به علت ناامنی و نبود بودجه برای تامین امنیت جانی، دروازه های علم و آگاهی به روی کودکان بسته اند و در بسیاری دیگر از موارد، بودجه ای برای کتاب و کیف و چوکی ندارند و مکاتب خالی از کودک و کودک در کوچه پس کوچه ها است.

 

گزارش سیگار مبنی بر اختلاس بالغ بر 700 میلیون دالری در سال های اخیر توسط وزارت معارف، تکان دهنده ترین خبری است که با اعلام بیش از واقعیت آمارهای مکاتب و مخارج تحصیل کودکان افغانستانی به نهادهای خارجی بدست آمده است.

 

این نه یک اختلاس و دزدی و کلاهبرداری و فساد اداری بلکه یک نسل کشی آشکار و فساد اخلاقی است که از وزرای وقت و معاونان معارف بر دختران و پسران خوردسال افغانستانی صورت گرفته است این یعنی تباهی آینده ای که زیر تیغ است و هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد.

 

ارواحی که بعنوان مکاتب و معلمان هرگز وجود خارجی نداشته از دالرهای امریکایی جان گرفتند تبدیل به مخروبه های فساد و فحشا شدند، به نان و نوای سفرا و وزرا در دوبی و آنکارا و اروپا جانی تازه بخشیدند؛ در عوض ذره ذره خون کودکان افغانستانی را مکیدند. ننگ بر این وزارت، ننگ بر این مسوولان و ننگ بر کسانی که سکوت اختیار کنند.