- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ارغندیوال، به تیم تحول و تداوم پیوست

عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد دولت آقای کرزی که یکی از سه استوانه مهم تیم اصلاحات و همگرایی به حساب می آید به تیم تحول و تداوم پیوست و در کنار اشرف غنی احمدزی قرار گرفت.

رفتن ارغندیوال از کنار عبدالله، درست پس از آخرین اولتیماتوم تیم انتخاباتی وی برای خروج از پروسه تفتیش و مذاکرات سیاسی صورت می گیرد.

خروج ارغندیوال از تیم اصلاحات و همگرایی به عنوان رهبر یکی از شاخه های مهم حزب اسلامی که محمد خان (معاون اول عبدالله) نیز عضو این حزب است، ضربه سیاسی سختی به این تیم وارد کرده است.

رفتن ارغندیوال از تیم اصلاحات سبب می شود که حضور پشتون ها در این تیم به حد اقل برسد و تقریبا تمامی سران پشتون در تیم تحول و تداوم دور هم جمع شوند.