افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 14 ژوئن , 2017 لینک کوتاه خبر :

ارائه گزارش دستآوردهای وزارت مالیه در کنفرانس مطبوعاتی

وزارت مالیه

روزگذشته رئیس ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه طی کنفرانس مطبوعاتی، گزارش دستآوردهای اخیر وزارت مالیه را ارائه داد.

در این کنفرانس مطبوعاتی محترم عبدالرحیمزی گفت: وزارت مالیه در بدل آوردن اصلاحات در پنج بخش کلیدی ( افزایش عواید، اصحلات تشکیلاتی، مدیریت مالیات، مؤثریت کمک ها و بودجه سازی ولایتی) از طریق صندوق وجهی بازسازی افغانستان ۱۸۹ میلیون دالر را از طرف بانک جهانی حصول نمود که کمک های متذکره از طریق بودجۀ ملی در پروژه های انکشافی بزرگ بادرنظرداشت اولویت ها بمصرف می رسد. وی افزود: این کمک ها از  جمله۹۰۰ میلیون دالر است که بانک جهانی برای سه سال (۲۰۱۶-۲۰۱۸) در بدل اصلاحات به افغانستان اعطا مینماید که تا اکنون وزارت مالیه توانسته است مبلغ ۵۵۰ میلیون دالر آنرا بدست بیآورد.

همچنان وی در رابطه به عضویت افغانستان در بانک سرمایه گذاری زیربنائی آسیا (AIIB)، جمع آوری عواید در سال جاری، مصرف بودجۀ انکشافی، دستآوردهای سفرهای وزیر مالیه به کشور های چین و عربستان سعودی، ارزیابی مؤفقانۀ پروگرام سه ساله صندوق بین المللی پول (IMF)، و دیگر موضوعات به رسانه ها معلومات داد.

وی در رابطه به سفرهای آیندۀ وزیر مالیه به کشورهای کوریا، آذربایجان و جورجیا به هدف تقویت روابط اقتصادی،  راه لاجورد، همکاری های منطقوی و ادارۀ آسان خدمت نیز معلومات داد.

در اخیر به سوالات رسانه ها جواب ارائه گردید.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار