- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اذعان سیگار به شکست امریکا در آوردن ثبات در افغانستان

امریکا [1]

بر بنیاد گزارش سیگار، تلاش های واشینگتن از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ به خاطر آوردن ثبات در مناطق نا امن و مورد منازعه در افغانستان، عمدتاً ناکام بوده است…سیگار روز گذشته با نشر گزارشی گفت که واشینگتن توانایی های خود را برای بازسازی و آوردن اصلاحات در ادارات حکومتی افغانستان به منظور آوردن ثبات در کشور، بیش از حد توان تخمین زده بود.

در گزارش سیگار آمده است که حکومت امریکا از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ زیر فشار زیاد قرار داشت تا ولسوالی های نا امن افغانستان را با ثبات سازد و روی همین دلیل، ادارات حکومت امریکا برای رسیدن به این هدف پول بسیار هنگفت را بسیار به سرعت در افغانستان مصرف کردند، در حالیکه افغانستان برای جذب این مقدار پول آماده گی و ظرفیت نداشت.

بر بنیاد این گزارش، این اقدام امریکا سر انجام سبب رشد فساد اداری در افغانستان گردید و از مصرف هنگفت پول توسط امریکا برای آوردن ثبات در افغانستان، تنها شمار اندک از نخبگان سیاسی و قومی و همچنین افراد پر نفوذ در کشور منفعت بردند که در نتیجه بسیاری پروژه های آوردن ثبات در مناطق نا امن افغانستان به جای تاثیرات مثبت، تاثیرات بد و منفی از خود به جا مانده است.

سیگار گفته است که وزارتخانه های دفاع و خارجه امریکا و اداره توسعه بین المللی این کشور پروگرام های آوردن ثبات را در عدم آشنایی و داشتن معلومات کافی در مورد نهادهای محلی، بافت اجتماعی و سیاسی افغانستان و ساختار دولت این کشور در افغانستان عملی کرده اند.

سیگار همچنین برخی مقام های حکومت افغانستان را که به نحوی در پروژه های ایتلاف نظامی بین المللی در افغانستان دخیل بودند، به ایجاد منازعه بین باشندگان مناطق افغانستان متهم کرده است. این کار مقام های افغان سبب شد تا برخی افغان ها به حاشیه رانده شوند و در سر انجام به گروه طالبان نزدیک گردند.

سیگار گفته است که تلاش های با ثبات ساختن مناطق نا امن و مورد منازعه پیش از اینکه این مناطق کاملاً تامین امنیت و از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شود، آغاز می گردید.

در گزارش سیگار آمده است که تامین امنیت دوامدار به جای تطبیق پروگرام های آوردن ثبات می تواند بیشتر منجر به با ثبات ساختن مناطق نا امن و مورد منازعه گردد.

سیگار پیشنهاد کرده است که برای بهبود و اصلاح تلاش های امریکا برای آوردن ثبات در افغانستان، وزارت خارجه امریکا باید مسؤولیت پلان استراتیژی آوردن ثبات را بر عهده بگیرد و اداره توسعه بین المللی ایالات متحده باید تطبیق کننده اصلی این استراتیژی باشد.

سیگار برای وزارت دفاع امریکا به جای تطبیق کننده پروژه ها، تنها نقش حمایت کننده از تلاش های وزارت خارجه و اداره توسعه بین المللی امریکا را تجویز کرده است.