- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ادعای پوچِ دیگرِ حکومت!

غنی

 

اشرف غنی ادعا کرد: که حکومت افغانستان در راستایی حفاظت از حقوق اطفال جدی عمل می‌کند.

 

دواخان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز گذشته گفت، حکومت کشور تلاش می‌کند تا اطفال را از انجام کارهای شاقه دور نگهدارد:

 

“حکومت افغانستان بخاطر محافظت حقوق اطفال جدی است و به هیچ شرکت دولتی و خصوصی اجازه داده نمی‌شود که کودکان را برای کار استخدام نمایند.”

 

آقای مینه پال می‌گوید، برای هیچ شرکتی خصوصی و دولتی اجازه داده نمی‌شود تا اطفال را به کارهای شاقه بگمارند.

 

این در حالیست که دیده‌بان حقوق بشر گفته است که حکومت افغانستان در محافظت از کودکانی که در شرایط ناگوار کار می‌کنند ناکام شده است.