- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ادامه کار پارلمان یک خیانت ملی است

زمان کار اعضای پارلمان به پایان رسیده است. رییس جمهور و اعضای پارلمان در پی این هستند که کار اعضا را تمدید کنند. سر و صداهای زیادی در این مورد به پا خواسته است و عده زیادی خواستار عدم ادامه کار هستند چرا که ادامه کار پارلمان غیر قانونی است. در این میان افرادی بر این عقیده اند که اگر اعضای پارلمان به کار خود ادامه ندهند هرج و مرج به وجود می آید و عملاً قوه مقننه نمی تواند مسوولیت خود را تا مدتی که اعضای جدید روی کار می آیند انجام دهد.

 

فیصل امین استاد دانشگاه در برنامه «پس از خبر» گفت: در نظام های دموکراتیک، مبنا و اصل قانون اساسی است، یعنی آنچه که مظهر اراده ملت است و مشروعیت نظام را تثبیت می کند قانون اساسی می باشد. علی رقم اینکه مسایل حقوقی، عرف و زد و بندهای سیاسی می تواند راه حل ادامه کار اعضای پارلمان باشد اما قانون اساسی است که مبنای نظام دموکراتیک است. مشکلی که ما امروز با آن مواجه هستیم، پارادکسی اساسی است. به این ترتیب که اگر بخش مهمی از نظام سیاسی که قوه مقننه است به کارش ادامه ندهد یک خلا قانونی در نظام سیاسی به وجود می آید و اگر بر اساس اراده مردم و در نبود برگزاری انتخابات هم تداوم کار صورت بگیرد مشروعیت نظام سیاسی را زیر سوال می برد. یعنی یک خلا قدرت به وجود می آید. هر فیصله ای که صورت می گیرد نمی تواند مشروع باشد چرا که مجلس مشروعیت خود را از مردم می گیرد. وقتی مردم سهم نداشته باشند و براساس یک زد و بند سیاسی ادامه کار اعضا صورت بگیرد درست نیست.

 

وی ادامه کار اعضای پارلمان را نامشروع خوانده و افزود: بر اساس ماده هشتاد و سه قانون اساسی ادامه کار پارلمان مشروعیت ندارد. این ماده هم صریح است و جای تفسیر ندارد. اگر ما انتخابات می داشتیم امکان داشت اعضای بهتر و قوی تری برای مجلس می داشتیم. متاسفانه حالاپارلمان با اعضای نامشروع به کار ادامه می دهد. مقصر این مشکل حکومت است که با زد و بندهای سیاسی و اختلافات درونی وقت را زایل کرد و انتخابات برگزار نشد.

 

استاد دانشگاه معتقد است وقتی در نظام سیاسی اراده مردم سهیم نباشد مشروعیت ندارد و گفت: متاسفانه مشروعیت نظام سیاسی ما از حکومت زیر سوال است. نتایج انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری به طور شفاف اعلام نشد و این حکومت بر اساس توافق سیاسی به وجود آمد و این نظام بر اساس اراده آمریکا شکل گرفت. حالا دو رهبر حکومت وحدت ملی با سرنوشت مردم آن هم از بعد قانونی بازی می کنند و این بسیار خطرناک است. چیزی که در افغانستان فراموش شده است، اراده مردم است. اراده مردم این است که نظام سیاسی و مشروعیت را به وجود می آورد. در افغانستان چیزی که فراموش شده است اراده مردم است.

 

امین، شفاف بودن روند ادامه کار اعضای پارلمان و شفافیت کار را بعد از تایید ادامه کار آنها ضروری دانسته و افزود: اگر اجماع برای تداوم کار مجلس صورت می گیرد، اگر فیصله ها یی صورت می گیرد باید بسیار واضح و روشن باشد و فیصله ها از چشم های مردم پنهان نباشد.

 

وی در پایان گفت: قوه اجرایی ما کاملاً بر اساس توافق سیاسی به وجود آمد و مشروعیت حقوقی دارد نه قانونی. حالا قوه مقننه هم به همین صورت مشروعیت خود را از فیصله سیاسی می گیرد. اگر به میزان اختلافات رهبران حکومت همینطور اضافه شود و ادامه یابد تقسیم بندی قدرت در این پارلمان هم به وجود می آید و شاید حالا هم وجود داشته باشد و بعد از آن نهادهای مهم دولتی را زیر سوال می برد، پس ادامه کار پارلمان یک خیانت ملی است.