- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ادامه درگیری ها در ولایت بغلان

این درگیری ها بین نیرو های امنیتی افغان و مخالفین حکومت در مناطق نیازالله، وردک ها و جوی نو جریان دارد.

 

جنگ شدید در قسمت های از دندغوری و دند شهاب الدین ولایت بغلان ادامه دارد.

 

عبدالستار بارز والی بغلان گفت، این درگیری ها بین نیرو های امنیتی افغان و مخالفین حکومت در مناطق نیازالله، وردک ها و جوی نو جریان داشته و تلفاتی را به مخالفین مسلح وارد کرده است:

 

“این ها پانزده کشته و هفت زخمی دارند. در جمع کشته شده گان یکی هم شخصی بنام حمزه که معاون قوماندان حاجی قدیر و دیگری بنام قاری امینی مشهور به متقی بودند که در عملیات روز گذشته کشته شدند. قوای مسلح برای مدیریت جنگ گام به گام و شمرده به پیش می روند.”

 

به گفته والی بغلان، جنگ در این مناطق به خاطر بطی به پیش می رود و طولانی شده که مخالفین مسیر راه را ماین فروش کرده اند و از سوی دیگر نیروهای امنیتی افغان تلاش می کنند که به افراد ملکی صدمه نرسد.

 

در یک خبر دیگر، والی بغلان می گوید، چهار کمیسیون متشکل از نماینده گان دولتی و موسسات و نهادهای کمک رسانی خارجی و داخلی موظف شده تا به بیجا شده گان و باشنده های محل که مخالفین خانه های شان را به حیث سنگر استفاده کرده اند، کمک کنند.