- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ادارات دولتی در کابل، پول برق شان را نمی پردازند!

برشنا

 

به گزارش برشنا شرکت، تعدادی از مردم و ادارات دولتی در کابل، بیش از سه میلیارد افغانی از بابت عدم پرداخت پول صرفیه برق شان مقروض هستند…

 

محب الله مهمند رئیس برق کابل، روز گذشته در یک نشست خبری گفت از این جمله یک اعشاریه شش میلیون افغانی آن مربوط به ادارات دولتی است.

 

آقای مهمند گفت تمامی ادارات و کسانی که قرضدار اند با وجود تقاضاهای مکرر حاضر به پرداخت پول قرض صرفیه برق شان نیستند.

 

وی گفت نام این افراد وادارات به دسترس رسانه‎ها قرار داده می‎شود.