- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اخذ تدابیر جدی بر حل مشکلات آبرسانی شفاخانه ها

نصرالله ارسلایی

 

جلسه تحت ریاست محترم نصرالله ارسلایی رئیس دارالانشای شورای وزیران به منظور حل مشکلات آبرسانی شماری از شفاخانه های کابل به ویژه شفاخانه فرانسوی ها در قصر مرمرین برگزار شد.

 

در این برنامه، رئیس عمومی اداره آبرسانی، رئیس اداره آبرسانی کابل، آمر تخنیکی آبرسانی، رؤسای شفاخانه ها، رئیس پلان وزارت صحت و رئیس پلان و پالیسی وزارت تحصیلات عالی اشتراک کرده و مشکلات آبرسانی را در شفاخانه¬ها مورد بحث و ارزیابی قرار داده اند.

 

در اخیر بعد از بحث و تبادل نظر در میان اعضای جلسه، تصمیم بر این شد تا برای حل مشکلات آبرسانی شفاخانه ها به خصوص شفاخانه فرانسوی ها اقدام عملی و تخنیکی صورت بگیرد.