- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اختصاص دادن یكصد میلیون دلار از طرف روسیه برای ارائه خدمات به بالگردهای افغانستان!!

[1]

روزنامه ‘ودوموستی’ خاطرنشان كرد: این مبلغ به عنوان سهم روسیه برای آموزش پرسنل خدمات ناوبری هوایی، فنی و ارائه خدمات به بالگردهای ‘ام.آی-17’ و ‘ام.آی-35’ افغانستان واریز می شود.

روسیه سال گذشته قراردادی را با وزارت دفاع امریكا امضا كرد كه بر اساس آن 21 فروند بالگرد’ام.آی-17′ به مبلغ 5/367 میلیون دلار برای تجهیز نیروی هوایی به افغانستان تحویل دهد.

انتظار می رود این قرارداد تا ماه ژوئن آینده بطور كامل اجرا شود.

روسیه در سال های اخیر تجهیزات نظامی و امنیتی به ارزش بیش از 40 میلیون دلار بصورت رایگان در اختیار افغانستان قرار داده است.

 

 

 

 

 

 

ایرنا