- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

احمدزی: حکومت از شانس طلایی اش درست استفاده کند

این یک شانس طلایی است و به ساده گی میتوانند روابط شان را مستحکم نمایند، در میان گروه های که نارضایتی به میان آمده با آنان به موافقه برسند.

 

انتشار خبر مرگ ملا محمد عمر و افزایش اختلافات ناشی از آن میان طالبان، با تعبیر و تحلیل های مختلف آگاهان در داخل و خارجی از افغانستان مواجه شده است.

 

محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان روز گذشته گفت که حکومت باید با استفاده از فرصت موجود در ایجاد ارتباط با طالبان اقدام نماید:

 

” این یک شانس طلایی است و به ساده گی میتوانند روابط شان را مستحکم نمایند، در میان گروه های که نارضایتی به میان آمده با آنان به موافقه برسند و بتوانند برنامه هایشان را در آنجا عملی نمایند پس امیدواری و توقع ما از سکتور امنیتی ما اینست شرایط فعلی از دقت بیشتر کار گیرند و از امکانات دست داشته شان استفاده کنند تا گروه های نظامی طالبان سرکوب شوند و به موقف های شان خود را برسانند در حقیقت وظیفه دولت ها، سکتور نظامی و دفاعی همین است. ”

 

طالبان با نشر خبرنامه ایجاد اختلافات میان این گروه را رد کرده و آنرا تبلیغات دشمن عنوان کرده اند.

 

روزسه شنبه خبر استعفای مسوول دفتر سیاسی طالبان در قطر به نشر رسید که در شماری از رسانه ها دلیل کناره گیری این مقام طالبان از سمتش بخشی از اختلافات به میان آمده در بین این گروه خوانده میشود.

 

هرچند طالبان خبر استعفای سید طیب آغا را رد کرده اند اما در بیعت نامه که از سوی دفتر سیاسی طالبان در قطر و به حمایت از ملا اختر محمد منصور به طالبان به رسانه ها فرستاده شده درآن از عباس ستانکزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر ذکر شده است.

 

شماری از کارشناسان افغان بدین باوراند که عده ای از طالبان به علت همین اختلافات ممکن با گروه داعش یکجا شوند و شماری از آنان هم به پروسه صلح بپیوندند.

 

باورهای هم وجود دارند که ممکن یک بخشی دیگراین گروه در یک حالت سردرگمی باقی بمانند.

 

نظر محمد مطمین کارشناس افغان در این مورد گفت:

 

” اختلافاتی که تا کنون راپور داده شده اختلافاتی سیاسی هستند، اگر اختلافاتی میان طالبان در صفوف نظامی ایجاد شود باز مشکل ساز خواهد شد، هم به صلح و هم به جنگ و هم در هر عرصه برای خود طالبان مشکل خواهد داشت. ”

 

در گذشته گزارش های به نشر رسیده اند که گروه دولت اسلامی یا داعش می خواهد تا طالبان ناراضی را به صفوف شان جذب کرده و فعالیت های شان را گسترش دهند.

 

هرچند برخی از مقامات پیشین طالبان ایجاد اختلافات میان این گروه را آنقدر جدی نمی پندارند اما حاجی سید داود کارشناس مسایل سیاسی افغان افزایش اختلافات میان طالبان را پس از نشر خبر مرگ ملا عمر تائید میکند:

 

” این مساله در گذشته هم وجود داشت اما اکنون پس از انتخاب شدن ملا اختر منصور این صدا ها با هم یکی شدند و چند تن از جمله ملا عبدالمنان نیازی، یا سفیر اول طالبان در اسلام آباد معصوم افغانی همه این صدا ها را بلند کردند و صدای آخر هم از سید طیب آغا بود که او هم خبر استعفایش را اعلام کرد و گفت که مرگ ملا عمر از ما پنهان نگهداشته شده بود و ما نمیخواهیم که رهبری ما در بیرون از کشور تعیین شود. ”

 

کارشناسان افغان میگویند که حکومت افغانستان باید در کنار مسایل دیگر پروسه صلح کشور را تقویت کند تا با این کار زمینه پیوستن طالبان ناراضی به این روند بیشتر گردد.

 

به باور آنان طالبان مسلح نیز جز پیوستن با پروسه صلح راه دیگر ندارند و باید از این فرصت استفاده کرده و به ادامه جنگ در افغانستان خاتمه دهند.