افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 15 فوریه , 2012 لینک کوتاه خبر :

اتخاذ سياستهاي نادرست در برابر كابل بانك

براساس معلومات منابع وزارت ماليه با اتخاذ سياست هاي نادرست به كابل بانك جديد اجازه دوران پول نداده و هم اكنون اندوخته اين بانك به بيش از 250 ميليون دالر مي رسد، بدون بهره برداري مانده و به دوران نيفتاده است.
به گفته آگاهان ادامه اين سياست نسبت به سيستم اقتصادي كشور پيامدهاي ناگواري برجاي خواهد داشت و بايد از آن پيشگيري گردد.
بانك خصوصي كابل بانك پس از ورشكستگي يك سال پيش تغيير نام داد و با نام حقوقي كابل بانك جديد فعاليت دارد از سوي دولت و خصوصا وزارت ماليه مديريت و رهبري مي گردد.
با اين حال آگاهان سيستم اقتصادي كشور از وجود يك چالش عمده در برابر اين بانك خبر داده و نسبت به آن هشدار مي دهد

افغانیوز

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار