- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اتحادیه صنعت کاران نیاز به کمک دولت دارند

تجارت و صنایع

بگفته اتحادیه صنعت کاران، اگر دولت بانک صنعتی را ایجاد نکند، باید آنها را یاری کند تا بتوانند برای رشد صنعت و تولیدات کارهای موثر انجام دهند.
کمک دولت باید در زمینه اخذ قرضه از بانک های خصوصی باشد.

در این حال، وزارت تجارت و صنایع می گوید: تصمیم به ایجاد بانک صنعتی دارد، اما در این مورد فیصله نهایی صورت نگرفته است.

محمد قربان حقجو معاون وزارت تجارت و صنایع گفت: ما پروگرام ایجاد بانک صنعتی را در نظر داریم، اما اکنون کار روی ایجاد بانک زراعتی روی دست است، اما پروگرام برای ایجاد بانک صنعتی هنوز دقیق نیست.

به گفته مسوولان وزارت تجارت و صنایع، اکنون حکومت در تلاش ایجاد بانک زراعتی است و در مورد ایجاد بانک صنعتی بزودی تصمیم گرفته خواهد شد.