- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ابراز نگرانی ولسی جرگه از فعالیت داعش در ولایات شمالی کشور

ولسی جرگه

 

هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان بخاطر فعالیت گروه داعش در ولایات شمال و شمالشرقی کشور ابراز نگرانی کرد.

 

عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه روز گذشته در نشست عمومی این جرگه از مقامات امنیتی کشور خواست تا تدابیر جدی را علیه گروه داعش روی دست گیرد:

 

“ما ارگان‌های امنیتی و حکومت افغانستان را مخاطب می‌کنیم که در پیوند با این پدیده جدید اقدامات باید داشته باشند.”

 

برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه گفتند که داعش فعالیت هایش را در نورستان، بدخشان و برخی دیگر ولایات کشور آغاز کرده و مصروف جلب و جذب افراد به گروه شان است.