- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ابراز نگرانی دیده‌بان معادن افغانستان از نبود شفافیت در سکتور معادن کشور

%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86

رئیس این دیده‌بان روز گذشته در یک نشست خبری می‌گوید که حکومت در این بخش توجه لازم نکرده‌است.

 

اسدالله زمری رئیس این دیده‌بان گفت، سکتور معادن که نقش عمده در خودکفایی اقتصادی کشور دارد و باید حکومت بدون تعلل در این راستا اقدام کند.