- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ابراز نگرانی دولت افغانستان از کودتا در ترکیه

پرچم افغانستان

 

دولت جمهوری اسلامی افغانستان از تلاش کودتا در ترکیه ابراز نگرانی کرد.

 

ارگ، کابل: دولت جمهوری اسلامی افغانستان جریانات جاری در ترکیه را بادقت تمام دنبال می کند و به این باور است که مردم و حکومت افغانستان تجربه های تلخ کودتا ها را در خاطره و اذهان خود داشته و نظام های بر آمده از آرای مردم را موثرترین شیوه برای انتقال قدرت به شکل مسالمت آمیز می دانند.

 

دولت و ملت افغانستان گزینه های کودتا و نظامی گری را مانع اصلی در برابر مردم سالاری، ثبات و توسعه می دانند.

 

دولت جمهوری اسلامی افغانستان از تلاش کودتا در ترکیه ابراز نگرانی کرده و امید دارد که حکومت بر آمده از آرای مردم پابر جا بماند تا مردم برادر و دوست ترکیه در سلامتی و فضای آرام، زندگی شان را ادامه دهند.