- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ابراز نگرانی حکمتیار از تکرار تجربه تلخ انتخابات گذشته!

گلبدین حکمتیار [1]

گلبدین حکمتیار گفت: برخی‌ از مقامات حکومت و سفارتخانه‌ کشورهای خارجی در کابل تلاش می‌کنند تا مانند انتخابات گذشته تقلب گسترده انجام دهند.

در حالی که قرار است به زودی پس از انتخابات ولسی جرگه، انتخابات ریاست جمهوری نیز برگزار شود اما گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از تکرار تجربه تلخ انتخابات گذشته ابراز نگرانی کرد.

وی بدون نام بردن از فرد مشخصی، مقامات حکومت را به تلاش برای تقلب در انتخابات متهم کرد.

حکمتیار در دیدار با بزرگان اقوام در کابل گفت: برخی‌ از مقامات حکومت وحدت ملی و سفارتخانه‌ کشورهای خارجی در کابل تلاش می‌کنند تا مانند انتخابات گذشته تقلب گسترده انجام دهند.

رهبر حزب اسلامی که پیش از این بارها در جدال حکومت وحدت ملی با حزب جمعیت اسلامی از ریاست جمهوری حمایت کرده بود اکنون مقامات حکومت را به تلاش برای دخالت در انتخابات متهم کرده است.

در پی فشارهای احزاب سیاسی بر حکومت وحدت ملی برای اعمال اصلاحات در کمسیون انتخاباتی در یک سال گذشته رهبر حزب اسلامی همواره با این تلاش‌ها مخالفت کرده بود.

حکمتیار در حالی مقامات حکومت وحدت ملی را به تلاش برای دخالت در انتخابات متهم کرده است که پیش از این همواره از سیاست‌های انتخاباتی حکومت وحدت ملی حمایت می‌کرد.

برخی از کارشناسان بر این باورند که حزب اسلامی در انتخابات از سوی حکومت وحدت ملی حمایت خواهد شد و به همین دلیل حکمتیار تمایلی به برگزاری انتخابات شفاف ندارد.