افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 24 دسامبر , 2015 لینک کوتاه خبر :

آیا هلمند کندز دوم می شود؟

در اين وضعيت نگران کننده، بيم آن وجود دارد که هلمند کندز دوم و سرنوشت سربازان محاصره شده، مشابه سرنوشت سربازان جلريز نشود. بنابراين اين تشويش و نگراني وجود دارد که سربازان محاصره شده به سرنوشت غم بار دچار نشوند. اين بار سربازان کمي نيست. حدود چهار صد سرباز اردو و پوليس ملي.

 

در کنار ولايت هاي شمال، امنيت ولايت جنوبي هلمند نيز نگران کننده بوده است. بارها نگراني هاي جدي از سويِ نمايندگان مجلس و افسران نظامي در مورد وضعيت وخيم و شکنندة اين ولايت ابراز شده، اما حکومت از آمادگي ها و مبارزة جدي سخن زده اند. در اکثريت ولسوالي هاي اين ولايت جنگ جريان داشته و در اين روزها ولسوالي سنگين زير حملات شديد قرارداشته است. با اين که اعضاي شوراي ولايتي هلمند، از سقوط ولسوالي سنگين سخن مي زنند، اما وزارت دفاع ملي در مرکز کشور، سقوط اين ولسوالي را رد کرده و سقوط چند پاسگاه نيروهاي نظامي ملي را تاييد مي کند. به هرصورت چه اين که سقوط ولسوالي سنگين به دست گروه طالبان حقيقت داشته باشد يا نداشته باشد، بر اساس گزارش ها وضعيت جنگي در اين ولسوالي رضايت بخش نيست. گزارش ها مي رساند که حدود 400 نفر از سربازان اردو و پوليس ملي در محاصره گروه طالبان قرار داشته و اگر اقدام فوري و جدي جهت شکستن محاصره نگردد، جان همة اين نظاميان با تهديد مواجه است. بحث ديگري که رضايت بخش نبودن و بحراني بودن وضعيت جنگ هلمند را نشان مي دهد، بي توجهي به خواسته هاي مکرر حکومت محلي شامل مسئولان نظامي و غير نظامي، مي باشد.

 

از بي قراري ها و بي تابي هاي مقام هاي حکومت محلي هلمند که بگذريم، آرامش نسبي در مرکز ديده مي شود. مسئولان سقوط سنگين را رد، نوشتة معاون والي هلمند را غير قانوني و از آگاهي حکومت مرکزي سخن زده اند.

در اين وضعيت نگران کننده، بيم آن وجود دارد که هلمند کندز دوم و سرنوشت سربازان محاصره شده، مشابه سرنوشت سربازان جلريز نشود. بنابراين اين تشويش و نگراني وجود دارد که سربازان محاصره شده به سرنوشت غم بار دچار نشوند. اين بار سربازان کمي نيست. حدود چهار صد سرباز اردو و پوليس ملي. اگر اين ها مواد خوراکي و از همه مهمتر مهمات مورد نياز جنگي شان را تمام کنند و از سوي وزارت هاي دفاع ملي و امور داخله نيز اقدامِ جهت درهم شکستن محاصره صورت نگيرد، دو راه را پيش رو دارند: اول تجهيزات شان را بر زمين گذاشته و به دشمن تسليم شوند که در اين صورت احتمال دارد، آن ها زنده بگذارد و دوم اين که تا آخرين گلوله و آخرين نفس بجنگند و کشته شوند. در هر دو حالت، مقدار بي شماري از امکانات و ابزار جنگي حکومت به دست دشمن افتيده و به گونة قوي خواهد شد و نيز بحران هاي سياسي، سازماني و اجتماعي جدي را در پي خواهد داشت.

 

گذشته از موضوعات و مباحث سياسي مانند نفوذ «ستون پنجم» در درون ساختار حکومت و سازمان هاي نظامي و امنيتي و يا گرايش هاي قوم مدارانة برخي از مسوولان، يکي از مشکلات و چالش هاي جدي پيچيدگي ساختاري است. اين بحث در گزارش هيئت حقيقت ياب سقوط کندز نيز مطرح شده بود. بحث پيچيدگي ساختاري تنها در سازمان هاي نظامي نيست، بلکه در همة سازمان هاي حکومتي وجود داشته و به عنوان يک چالش خفه کننده و «زمان بر» فرصت ها را مي گيرد. زمان که يک مشکل ساده در يک ادارة دولتي پيش مي آيد، حل آن ماه ها را در بر مي گيرد. رييس جمهور از بروکراسي و کاغذ پراني ها در وزارت امور داخله شکايت کرده و تاکيد کرد که اين وضعيت براي اش قابل پذير نخواهد بود. پس آقاي رييس جمهور، بهتر است هرچه زودتر دست بکار شده و طرح هاي لازم جهت ايجاد اصلاحات در اداره و در نهايت برچيدن کاغذپراني ها روي دست گرفته شود. اول بايد از وزارت هاي دفاع ملي، امور داخله و رياست امنيت ملي و … شروع گردد. زيرا چگونه اداره کردن اين نهادها با زندگي مردم و جان سربازان در ميدان هاي نبرد ارتباط دارد.

 

سربازان در ميدان هاي نبرد محاصره شده و بدون کمک و اعزام نيروي پشتيبان دست و پنجه نرم مي کنند و مانند سربازان جلريز جان مي دهند و اکنون مانند سربازان در سنگين هلمند، محاصره مي شوند، اما مقام هاي نظامي در مرکز وضعيت را چندان جدي نمي گيرند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار