افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 4 آوریل , 2016 لینک کوتاه خبر :

آیا لویه جرگه سمت صدارت اجرایی را ایجاد خواهد کرد؟

رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان ماه‎های دشوارِ در پیش رو دارند، هم از لحاظ امنیتی و هم سیاسی.

 

رسیده‎گی به این چالش‎ها از مسئولیت‎های عمدۀ رئیس جمهور و رئیس اجرائیه است.

 

اشرف غنی و عبدالله عبدالله از یک‎سو با حملات بهاری طالبان و از سوی دیگر با کنار رفتن مقام‎های ارشد حکومت از وظایف شان رو به رو هستند.

 

به تازه‎گی، داود شاه صبا به حیث وزیر معادن و پترولیم و احمد یوسف نورستانی به حیث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان استعفاء دادند.

 

این مقام‎ها در زمانی استعفا می‎دهند که وزارت‎های کلیدی داخله و دفاع و نیز ریاست عمومی امنیت ملی از سوی سرپرست‎ها اداره می‎شوند.

 

نور الحق علومی به حیث وزیر داخله در جریان امسال کنار رفت و رحمت الله نبیل رئیس پیشین ریاست امنیت در ماه دسمبر پارسال استعفاء داده بود.

 

درین میان، برگزاری به موقع و موفقانۀ لویه جرگه ممکن بزرگترین چالش سیاسی فرا روی حکومت وحدت ملی افغانستان باشد.

 

بر اساس توافقنامه سیاسی رهبران حکومت، این لویه جرگه باید در خزان امسال برگزار شود.

 

در ماده دوم این توافقنامه که در سال ۲۰۱۴ میان آقایان غنی و عبدالله دو رقیب پیشین انتخابات امضأ شد آمده که رئیس جمهور متعهد است که لویه جرگه را به منظور بحث در مورد تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدارت اجرایی فرا خواند.

 

اشرف غنی و عبدالله عبدالله از زمان به قدرت رسیدن در سپتمبر ۲۰۱۴ به این‎سو بر سر تقرر افراد در کرسی‎های کلیدی حکومت پیوسته باهم اختلاف داشته‎اند.

 

اکنون، پرسش این است که دو رهبر از پس موضوع برگزاری لویه جرگه چگونه بر خواهند آمد.

 

مجیب‎الرحمن رحیمی سخنگوی آقای عبدالله گفت که حکومت به تطبیق مفاد توافقنامه متعهد است، اما او به چالش‎های عمده نیز اشاره کرد.

 

“چالش بزرگ نبود اراده سیاسی در میان بعضی حلقاتی است که از پیش تعهد خود را برای تطبیق ماده‎های این توافقنامه اعلام کرده‎اند. متأسفانه هنوز هم برخی حلقات استند که نمی‎خواهند نظام انتخاباتی اصلاح و تذکره‎های الکترونیکی توزیع شوند و مردم بتوانند بر اساس اصل یک شهروند یک رأی زعیم‎شان را برگزینند.”

 

برخی حلقات استند که نمی‎خواهند نظام انتخاباتی اصلاح و تذکره‎های الکترونیکی توزیع شوند.

 

رحیمی می‎گوید که شرط اساسی برای برگزاری لویه جرگه، اصلاح نظام انتخاباتی و راه اندازی موفقیت آمیز انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‎ها در فصل خزان امسال است.

 

سید ظفر هاشمی سخنگوی رئیس جمهور غنی می‌گوید که آقای غنی به تعهداتش پابندست.

 

آقای هاشمی می‌افزاید:

 

“شرایط برگزاری لویه جرگه در قانون اساسی مشخص است. راه اندازی انتخابات یک شرط اساسی است. با وجود مشکلات ما تلاش می‌ورزیم تا برای اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات هر آنچه در توان داریم انجام بدهیم.”

 

نصرالله ستانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی گفت، تصمیم‌گیری در مورد نوع نظام از صلاحیت اختصاصی لویه جرگه است که اگر برگزار شود می‌تواند این تصامیم را اتخاذکند.

 

آقای ستانکزی می‌گوید:

 

“آیا نظام سیاسی افغانستان را به شکل ریاستی قبول می‌کند یا به شکل صدارتی و پارلمانیش یا به یک شکل مختلط. به این اساس، این یک قضاوت پیش از وقت است که بگوییم که حتماً نظام صدارتی در افغانستان با دایر شدن لویه جرگه به میان خواهد آمد. و این هم ناممکن نیست که اگر بگوییم یک زمان لویه جرگه افغانستان که در قانون اساسی تعدیل می‌آورد، چنین چیزی را تعدیل خواهد آورد.”

 

نصرالله ستانکزی؛ نظام صدارتی خوبی‌های خود را دارد.

 

افغانستان در حال حاضر دارای نظام ریاستی است که در آن رئیس جمهور از بیشترین صلاحیت‌های اجرایی برخوردار است و پارلمان نقش نظارتی دارد.

 

ستانکزی می‌گوید، نظام صدارتی خوبی‌های خود را دارد، مثلاً به گفتۀ او می‌تواند زمینۀ مشارکت گروه‌های گوناگون را در قدرت فراهم سازد.

 

اما، ستانکزی به این باور است که تعدد مراجع قدرت می‌تواند برای کشورهای مثل افغانستان که در حال بحران به سر می‌برند، خطرساز باشد.

 

نسخۀ که او پیشنهاد می‌کند، این است:

 

“عقیدۀ من این است که اگر در افغانستان، هر زمانی چنین تغییری می‌آید، باید یک نظام مختلط بیاید که رئیس جمهور صلاحیت‌های وسیع داشته باشد و اگر صدراعظم به میان می‌آید، او هم دارای وظایف مطلق اجرائیوی در حکومت باشد.”

 

احمد بهزاد یک عضو پارلمان افغانستان به این باور است که تمرکز زدایی از قدرت می‎تواند در جامعۀ مثل افغانستان موثر واقع شود نه ایجاد یک سمت.

 

احمد بهزاد؛ باید یک نظام مختلط بیاید که رئیس جمهور صلاحیت‌های وسیع داشته باشد.

 

او در ادامه گفت:

 

“من فکر نمی‎کنم که ایجاد یک سمت به نام صدارت اجرایی به تنهایی بتواند که یک گام اساسی برای تمرکز زدایی از قدرت باشد. بلکه می‎تواند تهدید دیگری را هم به میان بیاورد که تمامی قدرت در دو نقطه متمرکز شود که می‎تواند حساسیت گروه‎های دیگر را تحریک بکند. فکر می‎کنم، ما در کنار تعدیل قدرت سیاسی به تعدیل ساختار قدرت اداری هم نیاز داریم.”

 

ودیر صافی یکی دیگر از استادان حقوق و علوم سیاسی است.

 

او نظام سیاسی فعلی افغانستان را با سمت صدارت اجرایی که اگر از سوی لویه جرگه به میان آید، چنین مقایسه می‎کند.

 

ودیر صافی؛ رئیس اجرائیه صلاحیت‌های را در موافقتنامه گرفته که هیچ کاری را رئیس جمهور پیش برده نمی‌تواند.

 

وی می‌گوید​:

 

“فعلاً در موجودیت رژیم ریاستی، رئیس اجرائیه صلاحیت‌های را در موافقتنامه گرفته که هیچ کاری را رئیس جمهور پیش برده نمی‌تواند که رئیس اجرائیه آن را تأیید نکرده باشد. این در رژیم صدراتی معمول نیست. صدراعظم وظایف مشخص خود را دارد، رئیس جمهور ولو وظایف محدود می‌داشته باشد، اما وظایف مخصوص رئیس جمهور است که باید مطابق به آن‌ها عمل شود.”

 

هیچ‌کس در مورد برگزاری به موقع لویۀ جرگه به طوری که در موافقتنامۀ سیاسی میان آقایان غنی و عبدالله ذکر شده، مطمئن نیست.

 

رحیمی هم گفت تنها چیزی که هنوز مشخص نیست، عملی شدن تعهدات توافقنامه سیاسی در زمان معین آن است.

 

​با این‌حال، رحیمی افزود، حکومت گزینۀ دیگری ندارد به جز از تحقق وعده‌های که به مردم و جامعه بین‌المللی سپرده‌است.

 

آقای رحیمی افزود:

 

“ثبات سیاسی و تداوم روند دموکراتیک برای افغانستان مهم اند و هر دو به تطبیق مواد توافقنامه سیاسی بستگی دارند.”

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار