- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آیا حکومت زمان واقعی انتخابات را اعلام کرده است؟

حکومت اعلام کرده است انتخابات میان خزان و تابستان سال بعد برگزار خواهد شد. این در حالی است که هنوز کمیشنر های کمیسیون های انتخابات مشخص نیست. از سویی شورای حراست و ثبات افغانستان هم از حکومت خواسته است هرچه زودتر جدول زمانی انتخابات را ارایه کند. آیا اینگونه شوراها می توانند بر سر حکومت برای برگزاری انتخابات فشار وارد کرده و موثر باشند؟ آیا انتخابت در این مقطع از زمان برگزار خواهد شد؟

سید میثم احسانی، معاون مطبوعاتی شورای حراست و ثبات افغانستان در برنامه «چنبر» گفت: در مورد اینکه حکومت زمان واقعی انتخابات را اعلام کرده است جای شک نگرانی وجود دارد. چرا که حکومت تا به حال هیچ کاری عملی در ایجاد زمینه سازی برای برگزاری انتخابات انجام نداده است.

وی روند کار حکومت را چه در انتخابات و چه در باقی امور کشور، منتهی به بن بست می داند و می گوید: ما در شرایط کنونی حکومتی داریم که نمی شود نام حکومت وحدت ملی بر آن گذاشت. نام آن را باید حکومت بن بست ها در افغانستان ذکر کرد. رد هشت فرمان رییس جمهور به صورت پی در پی از سوی مجلس نمایندگان این موضوع را به خوبی نشان می دهد، همچنان پروسه های ملی در افغانستان به طور مطلق متوقف است، انتخابات پارلمانی در افغانستان برگزار نمی شود، تذکره های الکترونیکی در افغانستان توزیع نمی شود و متوقف است، برنامه های اقتصادی راکد و متوقف است، امنیت در بدترین وضعیتش قرار گرفته است، در چهارده سالی که گذشت ما هیچ وقت در زمستان، نگرانی از سقوط یک ولایت نداشتیم، آن هم یکی از ولایتهای کلیدی به نام هلمند که حدود پانزده درصد از کل جغرافیای افغانستان را تشکیل می دهد، در طول چهارده سال گذشته تجربه سقوط ولایتی را نداشتیم، شاهد این نبودیم که طالبان پنجاه و سه درصد در خاک افغانستان کنترل داشته باشند اما در یک سال و نیم از حکومت جدید تمام این اتفاقات بد را پشت سر گذراندیم.

احسانی حکومت را موظف می داند که هرچه زودتر انتخابات را برگزار کند و افزود: درست است که ما بعد از انتخابات ریاست جمهوری، در شرایط حساسی قرار گرفتیم و به تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان تن دادیم و ناگزیر شدیم که برخی از مصلحت ها را در افغانستان انجام دهیم ولی این کار بدین معنا نیست که همواره قانون را زیر پا بگذاریم بلکه در هر شرایطی باید قانونمند باشیم تا قانونمداری در افغانستان محقق شود. باتوجه به این مساله و براساس قانون مبتنی بر قانون اساسی و قوانین نافذه در افغانستان، حکومت وحدت ملی، موظف به برگزاری انتخابات است. این می تواند نخستین گامی باشد که در جهت قانون برداشته می شود. حکومت موظف است سنگ هایی را که فراراه انتخابات است بردارد، تا شاهد برگزاری انتخابات در افغانستان باشیم.

این عضو شورای حراست و ثبات افغانستان، ضرورت وجود شوراهایی مانند شورای حراست و ثبات افغانستان را ضروری می داند و در خصوص دلیل آن می گوید: زمانی که ما مجبور شدیم، حکومت وحدت ملی را در افغانستان بپذیریم حداقل یک توجیه نسبی وجود داشت. آن توجیه این بود که گروههای انتخاباتی از مردم افغانستان تشکیل شده بود و همین گروههای انتخاباتی می توانست به گونه ای غیر مستقیم از مردم افغانستان نمایندگی کند اما امروز حتی همان گروههای انتخاباتی هم، نه در کنار داکتر عبدالله و نه در کنار اشرف غنی قرار ندارند. امروز ما شاهد حکومت برهنه ای در افغانستان هستیم که همه رهبران سیاسی، چهره های جهادی و شخصیت های دموکرات و فعالین مردم افغانستان از این حکومت دور شده اند. این حکومت به تنهایی کار می کند و در این تنهایی هیچ کاری هم انجام نمی دهد.

وی در پایان گفت: متاسفانه مافیا در حکومت وجود دارد، قدرت پنجاه پنجاه در حکومت تقسیم می شود، پست ها به طور رابطه ای سپرده می شود و حکومت در یک ضعف مدیریتی شدید قرار دارد. حکومت باید از این حالت در آید وگرنه آینده خوبی در انتظار مردم افغانستان نخواهد بود.