- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آگاه باشید و بیدار!

آگاه باشید و بیدار که در این سال های اخیر دشمنان اسلام و تجاوزگران خون آشام درصدد نابودی، سرنگونی و بدنامی دین اسلام و مسلمانان برآمده اند و تمام عزم خود را جزم کرده اند و با تمام قدرت سعی دارند تا کشورهای اسلامی را به بهانه های مختلف تحت اسارت خویش در آورند و مردم را با ایجاد فتنه و نفاق و ایجاد گروه ها و احزاب، تبعیض و تعصبات قومی و زبانی و برپا نمودن مراکز فحشا و فساد و تشویق جوانان به سمت کاواره ها و مکان های رقص و موسیقی و پخش فیلم های مستهجن و منحرف کننده به ابتذال بکشند و پسران و دختران را در لجنزار گناه و بی عفتی و بی غیرتی غرق نموده و خود شان هر چه زودتر و با خیال راحت به آرزو وهدف خو دست یابند.

ستمگران و غارتگران جهان هرگاه از راه تهدید، ارعاب، ترور و… نتوانستند ملتی را به بند بکشند به گسترش فحشا و منکرات می پردازند و برای دستیابی به اهداف پلیدشان، با نام آزادی و دفاع از حقوق زن و تمدن عریانی را در جامعه ترویج می کنند تا ملت ها را از درون و فرهنگی بی هویت نمایند.

تعدادی هستند که از دستورات غرب حمایت می کنند و دستورات آن را انجام می دهند و سخنان پوچ و بی اساس آنها را تایید می نمایند و از دستورات قرآن و اسلام ایراد می گیرند و مسخره می کنند.

آنچه خدا فرموده درست است نه دشمنان دین، شرافت و انسانیت است.

آن کسی که گفته مرگ گفتن را از فرهنگ افغانستان برداریم بیجا کرده از روی جهل و خود باختگی این را گفته است نه از فهم و دانش در حقیقت با دستور خدا مخالفت کرده است ما با یهود و نصارا و این ملحدین هیچ نوع دوستی نداریم چونکه از هزاران سال قبل با پیامبران الهی کینه و عداوت دشتند و آنها را به قتل می رساندند و به آنها تهمت می زنند و به به خداهم توهین می کنند و بقیه مردم را از سگ پایین تر می دانند.

شما روشن فکران بلخ، در کجای قرآن دوستی با کفار و درنده خویان وحشی اجازه داده شده هر که اینها را ولی و سرپرست خود قرار دهد از آنها حساب می شود.
شاکر نجرابی