افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 17 آوریل , 2014 لینک کوتاه خبر :

آيا 2014 سال فروپاشي قدرت آمريكا است؟

سياست هاي اعمال شده از سوي دولت آمريكا در داخل و خارج از اين كشور نقش مردابي را دارند كه روز به روز بيش از گذشته قدرت كاخ سفيد را در خود فرو مي برد

با توجه به اينكه نامزدهاي مطرح انتخابات رياست جمهوري افغانستان تمام تكيه گاه خود را كاخ سفيد مي دانند نه اتحاد مردم، در اين مقاله به اقدامات دولت آمريكا در حيطه مسايل داخلي و سياست خارجي مي پردازيم:

يكي از عواملي كه موجب كاهش ارزش بهاي جهاني دالر آمريكا شده است كسري شديد در ذخيره بودجه فدرال اين كشور است . فعاليت هاي غيرقانوني برخي سياستمداران واشنگتن نيز يكي ديگر از عوامل كاهش ارزش دالر آمريكا مي باشد.

يكي ديگر از عواملي كه به شدت بر سقوط ارزش واحد پولي آمريكا _ كه در تجارت هاي بين المللي عموما مورداستفاده قرار مي گيرد_‌ تهديدات احمقانه اي است كه اوباما درباره تحريم روسيه بيان مي كند .

دالر آمريكا ابزاري در دست واشنگتن بود تا با استفاده از آن ادعاي نجات اقتصاد در ساير كشورها را بيان كند و از اين طريق هژموني خود را در سطح بين الملل بيش از پيش گسترش دهد .

روسيه و چين پيش تر با استفاده از دالر آمريكا تجارت خود را انجام مي دادند اما اكنون مدتها است كه صادرات نفت و گاز روسيه به كشورهاي اروپايي با “‌روبل” انجام مي گيرد . اين موضوع نشان دهنده كاهش شديد تقاضا براي دالر آمريكا و به تبع آن كاهش ارزش اين ارز جهاني مي باشد .

جان ويليامز در اين باره مي گويد : اقتصاد آمريكا پس از ركود سال 2008 نه تنها ديگر احيا نشد بلكه روز به روز ضعيف تر مي شود. سالها است تعداد زيادي از شهروندان آمريكايي كمترين افزايشي در حقوق و درآمد خود نمي بينند. با توجه به اينكه اقتصاد آمريكا بر اساس واردات پايه گذاري شده كاهش ارزش دالر هزينه هاي داخلي اين كشور را افزايش خواهد داد. همچنين استانداردهاي زندگي در چنين شرايطي به شدت كاهش مي يابد.

تمامي شواهد نشان دهنده فروپاشي اقتصاد آمريكا در سال 2014 است. در اين سال مي توان انتظار داشت ناتو و اتحاديه اروپا نيز دچار زوال شوند. تهديد احمقانه و بدون منطقي كه واشنگتن براي تحريم روسيه عنوان كرد و يا تصميم براي اقدام نظامي عليه مسكو به همراه ناتو،‌ عروسك خيمه شب بازي خود يكي ديگر از اين نشانه ها است. اوباما در قبال اوكراين و سرنگوني دولت اين كشور با كودتا اشتباه كرد .

كريمه بدون دردسر از اوكراين جدا و به روسيه ملحق شد. ساير مناطق اوكراين نيز به تدريج همين مسير را براي پيوستن به كشور سابق خود طي خواهند كرد. بسياري از معترضان در شهرهاي مختلف اين كشور خواستار برگزاري همه پرسي براي الحاق به روسيه هستند. مردم اوكراين معتقدند احتمال روي كارآمدن دولتي وابسته به واشنگتن در كي اف وجود دارد.

واشنگتن با بي خردي خود در قبال اوكراين پاي كشورهاي اروپايي را نيز به اين ميدان كشانده است. اتحاديه اروپا بخوبي آگاه است كه هرگونه تحريم مسكو نخستين و اصلي ترين آسيب را به خود آنها مي زند. بحران اقتصادي در غرب موجب افزايش بي سابقه نرخ بيكاري و تحميل رياضت هاي اقتصادي سخت گيرانه عليه مردم آن شده است بنابراين مقامات اين كشورها ترجيح مي دهند با عدم دخالت در تنش ميان مسكو و واشنگتن بحران اقتصادي خود را تشديد نكنند.

در حالي كه اتحاديه اروپا كه هم پيمان اصلي آمريكا محسوب مي شود،‌ از مشاركت با كاخ سفيد در اقدام عليه مسكو سربازمي زند روسيه و چين به روابط برادرانه و صميمي خود در مسايل اقتصادي و سياسي ادامه مي دهند.

در بسياري از زمينه ها آمريكا در سطح بين الملل بعنوان كشوري دورو،‌ فاسد و غيرقابل اعتماد شناخته شده است. در ميان شهروندان آمريكايي نيز اعتبار چنداني براي دولت اين كشور باقي نمانده است. رسوايي شنود و جاسوسي توسط سازمان اطلاعات آمريكا،‌ تحقير در برابر روسيه در موضوع اوكراين،‌ انتشار گزارش تحقيقاتي “‌سيمور هرش “‌ درباره آگاهي واشنگتن از استفاده تروريستها از گاز سارين در سوريه، افشاي جزييات اطلاعات توهمي از سلاح هاي كشتار جمعي در عراق ،‌ فجايع بوجود آمده در ليبي بدنبال اعلام منطقه پرواز ممنوع در اين كشور و هزاران مورد ديگر از افتضاحاتي است كه آمريكا طي سالهاي گذشته در داخل و خارج از كشور به بار آورده است .

آمريكا چاره اي جز سقوط در مردابي كه بدست خود ايجاد كرده ندارد. نه مي تواند با روسيه و چين وارد جنگ شود و با شكست آنها به واحد پولي خود ارزش دهد و نه مي تواند هزينه هاي جنگ افروزي ها و مداخلات مستقيم و غير مستقيم نظامي را كه در كشورهاي مختلف انجام ميدهد پرداخت نمايد . زوال تدريجي تنها گزينه اي است كه دولت آمريكا پس از سالها قلدري براي خود باقي گذاشته است .

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار