- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آموزش های نظامی برای زنان داعشی در افغانستان

زن داعشی [1]

شمارى از داعشی های خارجی در ولسوالی درزاب جوزجان، برخى زنان و نوجوانان را به صفوف گروه داعش جذب و آنها را آموزش نظامی مى دهند.

امان الله سرپرست قوماندانی امنيه ولسوالی درزاب، اظهار داشته است که یک تعداد افراد خارجی که در ترکيب گروه داعش برای زنان آموزش نظامی مى دهند، حداقل به 20 تن مى رسند.

وی تصريح کرد که قراراطلاعات واصله، هرگروپ شامل شصت تن از زنان است که در قرای مُغل و سردره، مصروف فراگيری دروس نظامی اند.

او به اين نکته نيز اشاره کردکه گروپ 20 نفرى از مشاورين خارجى، به تازه گی از ولايت ننگرهار به ولسوالی درزاب ولايت جوزجان آمده اند، که بيشتر مسایل دينی و نظامی را به زنان آموزش مى دهند و فعاليت آنها از مدت ها به اينسو آغاز گرديده و درهفته دو بار، زنان را در يک محله گرد آورده به آنها آموزش های لازمه را تدريس مى کنند.

اما محمد رضا غفوری ضمن تائيد وخامت اوضاع امنيتی در ولسوالی درزاب گفت که حداقل هشتاد فیصد مناطق ولسوالی درزاب، تحت تهديد نيرو های داعش قرار دارد.

وی از آموزش نظامی زنان توسط گروه داعش، ابراز بی اطلاعی کرده گفت که داعشيان قبلا اطفال زير سن را برای جنگ آماده مى کردند و به آنها مسايل جنگی را مى آموختند؛ اما اينکه آنها در اين اواخر اقدام به آموزش زنان برای ادامه جنگ نموده باشند، از آن اطلاع ندارد.

موصوف به اين نکته نيز اشاره کرد که افراد گروه داعش، تلاش دارند تا با دعوت اتباع خارجی در اين منطقه بر تعداد افراد شان بيفزايند.

در اين حال، يک باشنده ولسوالی درزاب، به اسم مستعار سيد مکرم گفت: در اين اواخر تعداد زيادی از خارجی ها به قرای سردره و مغل آمده اند که به زبان های مختلف صحبت مى کنند و برای ما قابل فهم نيست و با آنکه داعشيان هم با نيرو های دولتی و طالبان در گير جنگ اند، از قدرت نظامی بالا در ولسوالی درزاب برخورداراند.

اما سمونوال عبدالحفيظ خاشی آمر امنيت قوماندانی امنيه ولايت جوزجان گفت که داعشيان در ولسوالی قوش تپه و درزاب، فعاليت دارند و برخی اساتيد خارجی نيز آنها را همراهی مى کند.

موصوف نيز در مورد فعاليت استادان خارجی در ترکيب گروه داعش برای تربيه زنان و آماده ساختن آنها براى جنگ ابراز بی اطلاعی کرد.

آمر امنيت قوماندانى امنيه ولايت جوزجان؛ اما گفت که داعشيان، برخی نوجوانان زير سن را برای مسايل جنگی آماده مى سازند که از آن، اطلاعات دقيق در دست است.

ولسوالی درزاب در 105 کيلومتری غرب شهر شبرغان موقعيت دارد، که قسمت های زياد آن زير کنترول گروه داعش است.