- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آموزش مهارت های مسلکی برای سه صد تن از طبقه اناث در ولایت غور

برای سه صد تن از طبقه اناث که ۸۰ فیصد آن عودت کننده ها و بیجا شده ها هستند، مهارت های مسلکی را در بخشهای مختلف برای شش ماه آموزش می دهد.

غور یکی از ولایات فقیر نشین در غرب افغانستان محسوب میشود که نبود شغل و حرفه از مشکلات اساسی مخصوصاً در بخش خانم ها در این ولایت گفته می شود.

به دنبال این همه مشکلات، موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان یا (C.R.D.S.A) به حمایت مالی اداره جمعیت و مهاجرت وزارت خارجه امریکا، برای سه صد تن از طبقه اناث که ۸۰ فیصد آن عودت کننده ها و بیجا شده ها هستند، مهارت های مسلکی را در بخشهای مختلف برای شش ماه آموزش می دهد.

مسئولان این موسسه می گویند، این خانم ها در بخش های مختلف آرایش، قالین بافی، خیاطی، مرغداری، کمپیوتر وغیره برای مدت شش ماه آموزش می بینند.

جمال یعقوبی مسئول این موسسه گفت: این آموزش شش ماهه می تواند سرنوشت سه صد خانم بیکار را تعیین نماید تا بر اقتصاد خانواده هایش شان کمک کنند.

آقای یعقوبی در زمینه گفت:

” ما برای سه صد خانم آموزش های مسلکی و حرفوی برای شش ماه داریم و در این شش ماه در بخش های مختلف به این خانم ها آموزش داده می شود و بعد از فراغت تمام وسایل همان حرفه که آموختن برای شان توزیع می شود تا بتوانند برای خود یک زنده گی بهتری آماده سازند.”

از سوی هم شماری از خانم های که مصروف فراگیری این مهارت ها هستند با ابراز خوشحالی می گویند که این آموزش برای تعیین سرنوشت شان مهم می باشد.

این خانم ها که قبل از این بیکار بوده اند می گویند که پس از فراغت از این آموزشگاه، صاحب حرفه و کار خواهند شد.

چند تن از این خانم ها چنین گفتند:

” مریم استم شاگرد کورس کمپیوتر، من می خواهم تا بعد از شش ماه آموزش استاد کمپیوتر و یا مامور دولت شوم و بسیار خوش استم از این موسسه.

شرین استم شاگرد خیاطی: به خانه هیچ کسی را ندارم تنها یک شوهر کور دارم بیکار بودم و خواستم تا در این کورس بیایم و یک چیزی یاد بگیرم تا بتوانم برای خانواده خود کار کنم.

ذکیه استم شاگرد قالین بافی، دو سال پیش بیجا شده بودم به مرکز آمدم بیکار بودم باز به این کورس آمدم بسیار خوش استم می توانم از این طریق برای خود پول بدست آورم.”

در همین حال گل احمد عثمانی رئیس کار و امور اجتماعی غور نیز آموزش های حرفوی که از سوی موسسات خارجی و داخلی صورت می گیرد، ستایش می کند.

آقای عثمانی می گوید: این آموزش ها برای کاهش بیکاری به ویژه خانم ها کمک می کند و پیش از این نیز بسیاری از افراد بیکار بعد از سپری نمودن این ورکشاپ ها صاحب شغل شده اند.

وی که نبود بازاریابی درست را برای فروش صنایع دستی خانم ها یکی از عمده ترین چالش ها می خواند گفت:

” خوش بختانه بررسی ما هم نشان داده است کسانیکه به این ورکشاپ ها اشتراک کردند و از آن موفقانه فارغ گردیدند اکنون دارای شغل و حرفه هستند، این یک اقدام بسیار بجاست مخصوصاً در بخش خانم ها یک قشر بسیار محروم و ناتوان هستند ولی مشکل اساسی نبود جای و بازاریابی مشخص برای خانم ها است که بتوانند صنایع دستی شان را به فروش برسانند.”

این در حالیست که قبل از این خانمها در این ولایت گفته بودند که به علت نبود بازار مشخص جهت به فروش رسانیدن صنایع دست شان، مجبور هستند تا بعد از فراغت از این ورکشاپ ها دوباره خانه نشین شوند.