- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آمر حوزۀ اول امنیتی غزنی کشته شد.

آمر حوزۀ اول امنیتی شهر  غزنی شب گذشته از سوی افراد ناشناس به قتل رسید.
فضل سباوون سخنگوی والی غزنی گفت که خان محمد آمر حوزۀ اول امنیتی شهر غزنی شب گذشته در نتیجۀ شلیک گلوله از سوی افراد ناشناس کشته شد.
وی می گوید که خان محمد در داخل شهر غزنی در نزدیکی لیسۀ جهان ملکه حوالی ساعت 9 شب به قتل رسیده است.
او این قتل را به طالبان نسبت داد.
اما طالبان تا کنون در مورد اظهار نظر نکردند.

بست باستان