- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آمریکا و پاکستان با ما صادق نیستند

آمریکا برخورد دو گانه ای با موضع تروریستی دارد هنوز یک ماه از امضای پیمان امنیتی نگذشته بود که اعلام کردند طالبان اگر به منافع ما آسیب نرسانند دشمن ما محسوب نمی شوند و ما آنها را مورد هدف قرار نمی دهیم.

 

هرچند میان حرف تا عمل آمریکایی ها فاصله بسیار است، بازهم آمریکا به پاکستان گفته است که باید تمام تروریستان را مورد هدف قرار دهد و آنها را به تروریست خوب و بد تقسیم بندی نکند. در حالی که پاکستان اعلام کرده بود تا زمانی که طالبان و تروریستان تهدید برای پاکستان شمرده نشود، آنها را مورد هدف قرار نخواهند داد. وزیر خارجه آمریکا گفته است: تمامی گروه های طالبان، شبکه حقانی تروریست محسوب می شوند و نه تنها برای افغانستان و پاکستان بلکه برای آمریکا نیز تهدید محسوب می شود و به طور جدی باید با آن مبارزه کرد.

 

صادقی زاده نیلی عضو مجلس نمایندگان، نکته هایی در گفته های جان کری در پاکستان را قابل توجه دانست و گفت: بسیار دیر این حرفها را زده است. درست این بود که در سالهای اولیه ای که مبارزه با تروریستها شروع شده بود بر سر پاکستان فشار می آورد تا پاکستان مامن و پناهگاه تروریستها نمی شد و از طریق آن کشور با آموزشهای خود ، نه تنها کشور افغانستان بلکه بسیاری از کشورهای منطقه را دچار مشکل نمی کرد.

اما آمریکا برخورد دو گانه ای با موضع تروریستی دارد هنوز یک ماه از امضای پیمان امنیتی نگذشته بود که اعلام کردند طالبان اگر به منافع ما آسیب نرسانند دشمن ما محسوب نمی شوند و ما آنها را مورد هدف قرار نمی دهیم.

 

این نماینده مجلس افزود: موضوع بعد این است که این موضوعی که آمریکا از پاکستان خواسته است، خواسته مردم، مقامات و نظام افغانستان بوده است که تروریستها به خوب و بد تقسیم بندی نشوند، تروریست تروریست است. چه آنهایی که به منافع افغانستان و آمریکا و چه آنهایی که به منافع دیگر کشورهای منطقه آسیب می رساند. امیدواریم که جان کری هم به این تحلیل رسیده باشد که تروریست وسیله و حربه ای در دست شان برای آسیب رساندن به بقیه کشورها قرار نگیرد، با آنها به یک دیدگاه برخورد کند همه را تروریست بد بداند و همه را مورد هدف قرار دهد.

 

وی درمورد تغییر دیدگاه پاکستان نسبت به تروریست و دایمی نبودن این تغییر عنوان کرد: پاکستان باید درد تروریست را با مغز استخوان خود بعد از حادثه انفجار مکتب در پشاور احساس کرده باشد. این درد را احساس کرده باشند که از دست دادن کودک، نوجوان، جوان، پدر و مادر چقدر سخت و دردناک است. همه مردم اولاد و پدر مادر خود را دوست دارند و این در مورد مردم افغانستان نیز صادق است که در این مدت بسیاری از نزدیکان خود را از دست دادند.

اما متاسفانه پاکستان نشان داده است که استراتژی و تاکتیک هایش بیشتر اوقات همخوانی ندارد. بعد از آن اتفاقات پنج بار به افغانستان آمده اند و با مقامات افغانستان صحبت نموده اند و گفته اند که ما با تروریستها مبارزه می کنیم اما بدان عمل نکرده اند. بلکه حرکتهای آنها حرکتهایی تاکتیکی است که بامدت زمان کوتاه باز هم به همان استراتژی اصلی خود برمی گردند که پرورش تروریزم و ناامن کردن منطقه خصوصا افغانستان است تا از این طریق به سیاستهای خود برسند.

 

نیلی چالش عمده و اساسی بر سر راه دیدگاه مشترک پاکستان، آمریکا و افغانستان را نسبت به تروریزم این چنین بیان کرد: چالش عمده عدم صداقت کشور همسایه یعنی پاکستان و همچنین عدم صداقت آمریکا است. چرا که همین تهدیدها و تروریستها ساخته ی دست قدرتهای برتر خصوصاً آمریکاست. به طور مثال داعش چگونه به این سرعت ظهور و رشد کرد. گزارش های بسیاری وجود دارد که نشان دهنده پشتیبانی آمریکا از این گروههاست. چالش عمده دیدگاه و نظر دو گانه است که نسبت به تروریستها وجود دارد و موضوع بعد خیزش و منبع به وجود آورنده آنهاست. اگر دستهای قدرتمندی برای حمایت آنها وجود نداشته باشد و اگر در مبارزه با آنها صداقت وجود می داشت، آنها نمی توانستد دوام بیاورند. آمریکا اگر صادقانه نیروهای اردوی ملی ما راتجهیز کند آنها شجاعانه می توانند درمقابل تروریستها مبارزه کنند.