- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آمریکا از ناامنی در افغانستان بهره می گیرد

مردم کشور آرزوی داشتن امنیت پس از انتخابات ریاست جمهوری داشتند. پس از ایجاد حکومت وحدت ملی دیده می شود که این آرزوی مردم افغانستان با گذشت هر روز نقش بر آب می شود. ما در کشور سیصد و پنجاه هزار نیروهای نظامی داریم و پیمان نظامی با آمریکا بسته ایم، مقام های امنیتی کشور می گویند که ما تجهیزات امنیتی داریم اما بازهم چرا وضعیت امنیتی با گذشت هر روز در کشور وخیم می شود؟

 

محمدفرهاد صدیقی عضو مجلس نمایندگان در برنامه «نگرش» گفت: غربی ها وقتی به افغانستان آمدند، قصد داشتند بر افغانستان مسلط شوند که شدند، ناامنی را در آنجا ایجاد کنند و کردند اما هیچ کدام از وعده هایی را که به مردم دادند عملی نکردند. غربی ها افغانستان را از عینک پاکستان می بینند. غربی ها توسط پاکستان گروه طالبان را تشکیل دادند. ناامنی را ایجاد کردند و از این ناامنی بهره می گیرند. امسال با وجود پیمان امنیتی با آمریکا ناامنی ها تشدید شده است. آنها به مفاد پیمان امنیتی هم هیچ توجهی نمی کنند. دلیل هم این است که آمریکا زور آور است و افغانستان در برابر آن نمی تواند هیچگونه عرض اندامی کند که چرا به وعده های خود عمل نمی کند.

 

وی عامل ناامنی در کشور را ورود خارجی ها دانسته و اظهار کرد: در اوایلی که حکومت اسلامی آمد طالبان از هم پاشیده بودند و همه جا امنیت برقرار بود. یگانه چیزی که در ناامنی ها دست داشتند و افغانستان را نا امن کردند، مداخله صریح خارجی ها در کشور بود. حالا ما حتی کنترل حریم هوایی خود را نداریم و خارجی ها آن را کنترل می کنند. درواقع کنترل هیچ چیز کشور در دست ما نیست. در یک زمستان قبل جنگ را از جنوب به شمال افغانستان انتقال دادند. دشمن ما هم نامعلوم است و جنگی است تحمیلی بر ملت افغانستان. شمال افغانستان راه های صعب العبور دارداین انتقال با همکاری برخی کشورهای منطقه و خارجی انجام شده است.

 

صدیقی حکومت را ناتوان از مهار ناامنی ها می داند و می گوید: حکومت ما حاکمیت درستی حتی بر ولایات ندارد. مقرری و برخوردشان سلیقه ای است. کسانی که به تیم های انتخاباتی کمک کردند مربوط به یک سمت و یک نژاد بودند و هر کس از یک آدرسی آمده بودند. برای جوانان افغانستان و کسانی که تحصیل کرده بودند هیچ بهایی داده نشده بود. من آینده این حکومت را ناموفق می بینم. با این وجود این حکومت نمی تواند امنیت را در کشور بیاورد. چنانچه دیدیم که در این دوره جنگ از جنوب به شمال انتقال یافته و ناامنی ها بسیاری بیشتر شده است و منجر به جنگ های جبهه ای شده است. حکومت در برابر مهار ناامنی ها ناتوان بوده است.