- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آمدن اشرف غنی مساوی با تجزیه کشور

کمیسیون انتخابات، خیانت ملی را انجام داده است و به نفع هر کسی که این خیانت را انجام داده وی هم شریک این خیانت است چه به نفع داکتر عبدالله و چه به نفع داکتر اشرف غنی تقلب شده باشد.

وضعیت کشور روزبروز پیچیده تر از دیروز می شود. به تازگی بسم الله شیر ریس حزب وفاق ملی اسلامی افغانستان گفته است که حکومت موقت تشکیل شود. وی عطا محمد نور و فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا را برای ریاست این حکومت معرفی کرده است. از سوی دیگر عطامحمد نور نیز هشدار داده است که رییس جمهور برآمده از آرای تقلبی را نخواهد پذیرفت.

بسم الله شیر رییس حزب وفاق ملی اسلامی افغانستان در برنامه ارگ 93 گفت: کارد به استخوان مردم رسیده بنابراین من هیچ کس را نمی توانم ملامت کنم. عده ای همیشه در این کشور تلاش کرده اند که وحدت ملی را در این کشور زنده نگاه دارند ولی با تاسف کسانی که حتی نماز خواندن را بلد نیستند می خواهند راس امور کشور را به دست بگیرند.

وی افزود: من دو شخص را برای اداره ی موقت معرفی کردم اول، عطامحمد نور والی بلخ و دیگری مسلمیار رییس مجلس سنا برای این که می خواهم هر چه زودتر مصیبت از افغانستان برچیده شود. آمدن اشرف غنی احمدزی مساوی است با تجزیه ی افغانستان. چرا باید یک پشتون رییس جمهور شود در حالی که مردم منافع خود را در چهره و زبان و قوم نمی بینند بلکه در برنامه های نامزد ریاست جمهوری می بینند.

به باور شیر، کمیسیون انتخابات، خیانت ملی را انجام داده است و به نفع هر کسی که این خیانت را انجام داده وی هم شریک این خیانت است چه داکتر عبدالله باشد چه داکتر اشرف غنی. هر کس که هست باید در این کشور مجازات شود متاسفانه مجازات و مکافات در این کشور هیچ گاه صورت نگرفته است.

بسم الله شیر بر تشکیل حکومت موقت تاکید کرد و گفت: مردم به پای صندوق های رای رفتند تا زندگی خوبی داشته باشند در حالی که این انتخابات مردم را به سوی قوم گرایی و تفرقه سوق می دهد. متاسفانه عده ای بر این باور هستند که باید یک پشتون رییس جمهور شود در حالی که تمام اقوام کشور برابر و برادر هستند. در شرایطی قرار داریم که دو نامزد کشور را به سوی بحران و جنگ می کشانند بنابراین تشکیل اداره ی موقت یکی از راه حل های موجود است. دو شخصیت سیاسی و مسلمان این کشور هم فضل هادی مسلمیار و هم عطامحمد نور می توانند با یکدیگر مذاکره و برای بیرون کشیدن کشور از بحران تلاش کنند.

رییس حزب وفاق ملی اسلامی افغانستان تصریح کرد: من از قوم گرایی و تبعیض قومی نفرت دارم. مردم با رفتن به پای صندوق رای ثابت کردند که جنگ نمی خواهند و دموکراسی و آزادی و آرامش می خواهند. متاسفانه کشور به سوی جنگ و ناآرامی پیش می رود، دموکراسی زیر پا گذاشته شده و جامعه جهانی نیز از این وضعیت خسته شده است. در این میان تعدادی از شخصیت ها هستند که می توانند کشور را از بحران کنونی نجات دهند. اگر خدای نکرده آتش جنگ در این کشور شعله ور شود هیچ کسی نمی تواند آن را خاموش کند. ما تجربه ی سه دهه جنگ در کشور را داریم و می دانیم چه عاقبتی برای ما دارد.

وی در پایان یادآوری کرد: ما دیگر راهی نداریم جز تشکیل حکومت وحدت ملی چرا که مردم نسبت به دموکراسی و انتخابات بی باور شده اند. درحال حاضر هم حکومت مشروعیت ندارد چرا که مدت حکومتش پایان رسیده و غیرقانونی بر ما حکومت می کند. اداره ی موقت حتی می باید قبل از این تشکیل می شد تا کشور به این وضعیت دچار نمی شد.