افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 18 سپتامبر , 2017 لینک کوتاه خبر :

آمار وحشتناک کمسیون مستقل حقوق بشر از افزایش موارد خودکشی در افغانستان!

خودکشی

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان راپور داده است که سالانه حدود ۳۰۰۰ نفر در افغانستان خود کشی می‌کند که ۸۰ فیصد قربانیان آن را زنان تشکیل می‌دهد.

آمار این کمسیون در مراسمی به مناسبت روز جهانی جلوگیری از خودکشی ارایه شد که با شعار یک دقیقه وقت خود را وقف کنید و یک زنده گی یک انسان را نجات بدهید در وزارت صحت عامۀ کشورمان برگزار شده بود.

سالانه در سرتاسر جهان حدود یک ملیون نفر خود کشی می‌کند یعنی در هر ۴۰ ثانیه یک نفر در جهان به زنده گی خود پایان می‌بخشد.

فدا محمد پیکان، معین صحت روانی و عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه به استناد سروی که در کابل، لوگر و هرات انجام شده بود، زنان و دختران بین سنین ۱۴ تا ۱۹ سال را قربانیان اصلی خودکشی در افغانستان خواند.

به دلیل اینکه خودکشی در جامعۀ افغانستان ننگ پنداشته شده و مردم تلاش می کنند که موارد آن را پنهان نگه دارند، آنگونه که آقای پیکان نیز تایید می‌کند، احصاییه ها در مورد ارقام دقیق خودکشی در افغانستان ممکن از دقت و سلامت کافی برخوردار نباشد.

قدریه یزدان پرست، کمیشنر کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مبارزه برای جلوگیری از خودکشی را مبارزۀ انسانی و حرکت بشری خواند.

خانم یزدان پرست گفت که ارقام این کمسیون بر بنیاد آن موارد خودکشی که در رسانه ها درز کرده یا مستند سازی شده است، نشان می دهد که سالانه حدود سه هزار نفر در افغانستان عمدتًا افراد بی سواد و کم سواد خودکشی می کند.

نقض حقوق انسانی، تجاوز برحریم شخصی، ازدواج های پیش از وقت، ازدواج های اجباری، فقر، بیکاری، مشکلات اقتصادی، خشونت ها و فشارهای روانی و اجتماع، بی سوادی و جنگ به صفت عوامل اساسی خود کشی در افغانستان، از سوی سخنرانان این مراسم برجسته شد.

مورید یایین، نماینده اتحادیه اروپایی برای افغانستان گفت که خودکشی پدیدۀ جهانی است که با فقر گروه خورده است و بیشتر در کشورهایی وجود دارد که در آن سطح درآمد مردم پایان است.

در این مراسم، راه اندازی پروگرام های آگاهی عامه، افزایش کارمندان صحی و استخدام مشاورین صحت روانی در مراکز صحی و نیز جلوگیری از دسترسی آسان به دواهای حشره کش چون مرگ موش را که اکثراً با آن خودکشی صورت می‌گیرد، از جمله اقداماتی عنوان شد که می توان با آن از اکثر موارد خودکشی جلوگیری کرد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار