افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 14 مارس , 2014 لینک کوتاه خبر :

آمار مصارف نامزدان ریاست جمهوری= ۳۷ میلیون افغانی!!

این آمارها در صفحه اینترنتی کمیسیون انتخابات به نشر رسیده اما کمیسیون انتخابات می گوید که این کمیسیون به این گفته های نمایندگان مالی نامزدان باور ندارد. از همین رو این آمارها برای نظر پرسی مردم و گردآوری اسناد در باره خرج های نامزدان در پیکار های انتخاباتی شان پخش شده اند.

به تازگی فهرست مصارف نامزدان ریاست جمهوری در دوره پیکارهای انتخاباتی در صفحه اینترنتی کمیسیون انتخابات پخش شده است.
بربنیاد این فهرست، سی و پنج روز پیکار های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری سی وهفت میلیون افغانی هزینه برداشته است.

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نور محمد نور به طلوع نیوز گفت: این گزارشی است که از طرف نماینده های مالی نامزدان به ما داده شده است وما بدون اینکه تغییری بیاریم آن را در وبسایت خود پخش کردیم و به مردم و نهاد های مدنی فرصت دادیم که در باره درستی و یا غلطی این گزارش وآمار ها نظر بدهند و اگر ثبوتی دارند به ما بدهند که اگر اضافه مصرف کرده باشند نامزدان ما در آخر پیکار ها یک گزارش تهیه می کنیم و به کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می فرستیم که بررسی کند.

این کمیسیون می پذیرد از بررسی دقیق این مصارف ناتوان است، اما می گوید که اگر تخلف در برنامه های نامزدی ثابت گردد با آنان برخورد قانونی خواهد شد.
آقای نور می افزاید: در افغانستان خیلی دشوار است که همه مصارف نامزدان را صد درصد کنترول کنیم ولی ما شیوه هایی داریم که نگذاریم نامزدان اضافه مصرف کنند.

فعال جامعۀ مدنی میراحمد جوینده می گوید: هر گونه تناقض گویی در باره مصارف نامزدان باور مردم به تنایج انتخابات از همین اکنون کم می سازد اینکه کمیسیون نتواند مصارف نامزدان را کنترول کند و بررسی کند چگونگی شمارش آرا و اعلان نتایج انتخابات نیز زیر پرسش خواهد رفت.

بربنیاد آمار های نمایندگان مالی نامزدان که در صفحه اینترنتی کمیسیون انتخابات پخش شده است.
شش نامزد ریاست جمهوری در پیکار های انتخاباتی شان کمک های مالی بدست آورده اند و پنج نامزد دیگر تا کنون از پول شخصی شان هزینه کرده اند

داکتر عبدالله
کمک دریافت شده،
هزینه چهار میلیون و پنجصد و چهل و پنج هزار و سیصد و پنجاه افغانی

داوود سلطان زوی
هزینه یکصد و چهل و هفت هزار و سیصد و هفتاد و نه افغانی

عبدالرحیم وردک
هزینه سیصد و نود و نه هزار دوصد و هشتاد افغانی

قیوم کرزی که به نفع زلمی رسول کنار رفته است
دریافت کمک یک میلیون و یکصد و پنج هزار افغانی
هزینه شش میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار و هفت صد و پنجاه و چهار افغانی

اشرف غنی احمدزی
دریافت کمک دومیلیون و سیصد و چهل هزار افغانی
هزینه دو میلیون و نهصد و پنجا و دو هزار و یکصد و هفتاد افغانی

محمد نادر نعیم
دریافت کمک دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار افغانی
هزینه چهار میلیون و یکصد و هشتاد و سه هزار و دو صد و چهل و هفت افغانی

زلمی رسول
دریافت کمک سه میلیون و یک صد هزار افغانی
هزینه دو میلیون و هفتصد و سی و هفت هزار افغانی

قطب الدین هلال
دریافت کمک صفر
هزینه پنج میلیون و یکصد و هفتاد و نه هزار و نهصد و چهل و یک افغانی

گل آغا شیرزی
دریافت کمک صفر
هزینه سه میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار و هفتاد افغانی

عبدالرب رسول سیاف
دریافت کمک صفر
هزینه چهار میلیون و دوصد و بیست و پنج هزار و نهصد و چهارده افغانی

هدایت امین ارسلا
دریافت کمک یک میلیون و نود و یک هزار و پنجاه افغانی
هزینه سه میلیون و پنجصد و شصت هزار و ششصد و چهل و هفت افغانی

بر اساس قانون انتخابات، هر نامزد اجازه هزینه کردن ده میلیون افغانی را در دو ماه رقابت های انتخاباتی داشته است اما گفته هایی وجود دارند که این اندازه پول مصرف یک هفته برخی از نامزدان در رقابت های انتخاباتی است. اگر به اعلانات بازرگانی نامزدان در رسانه ها نگاه شود و یا اگر به مهمانی های چندصد نفری و حتا هزار نفری در رستورانت ها دیده شود در خواهیم یافت که به راستی هم ده میلیون افغانی برای پیکارهای انتخاباتی این نامزدان بسنده نخواهد بود.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار