- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آماده گی شورای عالی صلح برای دور دوم گفتگو های صلح

شورای عالی صلح افغانستان برای دور تازۀ از مذاکرات صلح با طالبان آماده می شود.

 

در نخستین دیدار رسمی نماینده های طالبان و حکومت افغانستان در شهرک مری اسلام آباد، توافق شد که گفتگوها ادامه یابند.

 

شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفت که آماده گی ها برای دور بعدی مذاکرات جریان دارند.

 

“شورای عالی صلح، مخصوصاً کمیتۀ اجرائیه یی درین خصوص کار می کند. جلسۀ داخلی هم برگزار شده و اعضای شورای صلح در چند روز آینده شاید با رهبران حکومت وحدت ملی هم ملاقات کنند. ما بالای این کار می کنیم که در دور بعدی مذاکرات بالای چی نکاتی بحث شود، چگونه باید بالای آتش بس گفتگو شود و این واضح شود که نقاط مورد اختلاف دو طرف در مذاکرات چی ها اند.”

 

محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان نیز دیروز پس از ادای نماز عید گفت: در حدود دو هفتۀ آینده دور دوم گفتگو های رسمی میان نماینده های دولت و طالبان برگزار خواهد شد.

 

همچنان ملا محمد عمر رهبر طالبان در پیامی که به مناسبت عید نشر کرد گفتگو های صلح با دولت افغانستان را تائید کرده است.

 

شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح باور دارد که این پیام ملا عمر، مردم را تا حدی امیدوار ساخته است.

 

“حالا که پیام ملا عمر به مناسبت عید پخش شده، امیدواری مردم را بیشتر ساخته است. در بخش های از کشور ازین پیام استقبال شده و تاثیر خوب گذاشته.”

 

آقای شاهد گفت که محل و تاریخ برگزاری دور دوم مذاکرات رسمی صلح تا هنوز روشن نشده است.

 

وی این را هم نگفت که درین دور مذاکرات کی ها شرکت خواهند کرد.