- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آماده‌گی تیم پانکریشن جهت اشتراک در مسابقات جهانی

پانکریشن

 

فدارسیون پانکریشن افغانستان می‌گوید آماده‌گی تیم ملی پانکریشن جهت اشتراک در مسابقات جهانی آغاز شده است.

 

محمد عجب نور سیار رئیس این فدراسیون روز گذشته گفت در این مسابقات بیش از ۴۰ کشور جهان اشتراک می‌کند و ورزشکاران افغان نیز برای بدست آوردن امتیازات خوب تلاش های جدی شان را آغاز کرده اند.

 

در این مسابقات به شمول مربی و داوران هشت بازیکن شرکت می‌ورزند و قرار است در ماه اگست در کشور گرجستان راه اندازی شود.