- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آغاز کمپاین ماه سبز در هرات

صد ها هزار نهال در مرکز شهر هرات و مناطق اطراف آن غرس می شود.

مسئولان محلی می گویند این روند در جریان یک کمپاین یک ماهه از سوی مردم و شماری از نهادهای دولتی و سکتور خصوصی انجام می شود.

شهر هرات، به یکی از شهر های سرسبز و پاک در افغانستان شهرت دارد. شهری که قبلاً شاروالی ادعا داشت که یکی از پاکترین هزار شهر دنیا لقب گرفته است.

حالا مقامات محلی تلاش دارند تا با همکاری مردم و شماری از موسسات سکتوری شهر هرات را نسبت به گذشته سر سبز و شاداب تر سازند.

این گفته های محمد آصف رحیمی والی هرات است که در جریان افتتاح کمپاین ماه سبز مطرح کرد:

“چهاردهم دلو الی دوم حمل ماه سبز است که در این ماه همه مردم هرات، جوانان هرات، بزرگان هرات،علمای هرات، رسانه های هرات، حکومت هرات، شاروالی و همه ی نهاد ها دست به هم داده اند می خواهیم هرات را سبزتر بسازیم و فضای سبز را توسعه بدهیم.”

شاروالی هرات تلاش دارد تا با غرس نهال های غیر مثمر و زینتی به شهر هرات رنگ و روی تازه را ببخشد.

غلام غوث نیکبین سرپرست ریاست شاروالی هرات می گوید، در نظر دارند که بیش از یکصد و نه هزار نهال را در جریان کمپاین ماه سبز در مرکز شهر هرات غرس کنند.

وی گفت:

“شاروالی هرات در نظر دارد که بالای یکصد و نه هزار نهال غیر مثمر در بیست و یک نقطه که پلان شده غرس کند و در کنار این در نظر دارد که دو صد و پنجاه هزار بته گل های زینتی را در سی و پنج کیلومتر بلوارهای داخل شهری و پارک های تفریحی غرس کند.”

فقیر احمد بیانگر رئیس زراعت و مالداری هرات از رشد بی سابقه قوریه های نهال در این ولایت سخن می زند.

آقای بیانگر گفت، در سال های اخیر هرات توانسته به بعضی دیگر از ولایات افغانستان نهال بفرستد.

او گفت، هم اکنون بیش از هشت میلیون نهال در قوریه های مختلف در این ولایت وجود دارد و گفته شده است که وزارت زراعت افغانستان می خواهد با تفاهم با ترکمنستان نهال هرات را به آن کشور انتقال دهد.

وی افزود:

“بالای شش میلیون نهال همین حالا در قوریه ها که داخل تشکیلات هستند وجود دارد.

اگر بخش منفرد را حساب کنیم هم اکنون ما بالا تر از هشت میلیون نهال در هرات داریم. هرات را نهال پُر کرده است همین لحظه، بخاطریکه در سال های اخیر ما همواره ادعا کرده ایم که قادر هستیم به دیگر ولایات افغانستان و کشور های خارجی نهال صادر کنیم و امسال هم ما همین آماده گی را خوشبختانه داریم.”

در سال های اخیر غرس نهال و تأکید روی حفظ محیط زیست در این ولایت غربی افغانستان رشد قابل ملاحظه داشته به حدی که مسئولان ریاست شاروالی هرات گفته اند که بیش از نود درصد از نهال های که در سال گذشته غرس شده بود، نتیجه مثبت داده است.

با این حال نصیر احمد فضلی رئیس اداره حفاظت از محیط زیست هرات می گوید، این اداره می کوشد تا برنامه های آگاهی دهی را برای حفاظت بیشتر محیط زییست در میان مردم انجام دهد.

وی گفت:

“اداره محیط زیست بیشتر روی آگاهی دهی عامه کار می کند و ما می خواهیم مردم را سهیم بسازیم در قسمت فضای سبز.

هرگاه مردم با ادارات ذیربط همکار نباشند به تنهایی نمی شود که ما دارای فضای سبز و خوب باشیم.”

مسئولان و باشنده گان هرات در نظر دارند تا در فصل نهال شانی جاری بیش از سه صد هزار نهال را در مرکز شهر و شماری از ولسوالی های این ولایت غرس کنند.

اما دیده شود که برنامه حکومت محلی تاچی حد می تواند برای حفظ و آبیاری نهال های که غرس می شود مفید واقع گردد.