- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آغاز به کار کمیته گزینش اصلاحات انتخاباتی در هفته جاری

یک عضو کمیته گزینش اصلاحات انتخاباتی می‌گوید، قرار است کار این کمیته در هفتهء جاری آغاز شود.

 

اخیراً، بر بنیاد فرمان تقنینی رئیس جمهور اعضای کمیته گزینش از نُه به هفت تن کاهش یافت.

 

محمد نعیم ایوب زاده عضو کمیتهء جدید گزینش و رئیس نهاد برگزاری انتخابات شفاف افغانستان دلیل عدم آغاز کار کمیته گزیش را اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه دانست.

 

او گفت:

 

” توقع ما این بود که بعد از صدور فرمان، کمیته کارش را آغاز کند، ولی متأسفانه تا هنوز آغاز نشده است. اطلاعاتی که بدست آورده ایم ممکن هفتهء جاری کار این کمیته آغاز شود و نخستین جلسهءآن یکبار دیگر برگزار گردد و بعداً بر اساس انتخابات، رئیس کمیته انتخاب می‌شود.”

 

اما دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری افغانستان که تنظیم برگزاری انتخابات را به عهده دارد می‌گوید، عدم هماهنگی بین رئیس جمهور و رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان، در مورد اصلاحات انتخاباتی ممکن است فضای را ایجاد کند که آنها نتوانند به خواست های شان در این زمینه برسند.