- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آغاز پروسۀ بایومتریک تذکره برقی در ارگ

تذکره الکترونیک [1]

به گزارش افغان تلکس به نقل از اداره ثبت احوال نفوس افغانستان، روسۀ بایومتریک برخی مقامات عالی‌رتبه حکومت به شمول رییس جمهور برای توزیع تذکره برقی ، آغاز شد.
روح الله احمدزی سخنگوی این اداره شب گذشته گفت:

برای اخذ تذکره‌ برقی، دیروز مرحلۀ بایومتریک رییس جمهور، بانوی نخست و معاون دوم ریاست جمهوری تمام شد و فورمه‌های اخذ تذکره که برای آن‌ها داده شده بود، خانه‌پوری و درج سیستم شد.

به گفته آقای احمدزی، پروسۀ بایومتریک ارگ ریاست جمهوری، اعضای کابینه، شورای ملی و سایر مقامات ارشد این‌کشور ادامه دارد. رییس اجرائیه و معاونین وی تا هنوز برای بایومتریک نرفته‌اند

بر اساس معلومات ادارۀ ثبت احوال نفوس افغانستان توزیع تذکره‌ برقی نیز تا چند روز آینده آغاز خواهد شد.