- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آغاز مسابقات بایسکل رانی دختران از کابل تا پروان

قرار است مسابقات بایسکل رانی دختران از کابل تا پروان به روز شنبه آغاز شود.

 

عبدالصادق صادقی رئیس این فدراسیون گفت که در این مسابقه ۱۲ دختر از ولایات پروان، مزار و کابل اشتراک می‌کنند.

 

نظر به گفته های آقای صادقی هدف این مسابقات محو خشونت علیه زنان و تشویق دختران به این ورزش است.