- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آغاز مرحله دوم مسابقه کرکت بین افغانستان و نامیبیا

تیم ملی نامیبیا مرحله دوم بازی چهار روزۀ خود را با تیم ملی کرکت افغانستان آغاز کرد.

در دور اول این بازی نامبیبا بیتینگ کرد و ۱۷۲ رنز با از دادن تمام بازیکنان‌اش برای افغانستان هدف تعیین کرد.

تیم ملی کرکت افغانستان در بیتینگ نخست ۳۳۴ دوش را انجام که به این ترتیب۱۵۱رنز نسبت به نامیبیا پیش است.

تیم ملی نامیبیا باید ۱۵۱ رنز را تکمیل کند و بعداً برای تیم ملی کرکت کشور هدف تعیین کند.

این مسابقه چهار روزه می باشد که به سلسلۀ مسابقات بین القاره‌ای برگزار گردیده است.