- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آغاز سروی ده ها خانواده بی جاشده در ولایت پنجشیر

بیجا شده

 

آمریت امور مهاجرین ولایت پنجشیر به همکاری موسسات کمک کننده ،سروی 138 خانواده بی جاشده از ولایات بغلان ،قندز ،لغمان ونورستان را  ،یکشنبه 31 اسد آغاز کرده است.

 

به گفته منبع این خانواده ها ،دوماه قبل به ولسوالی های عنابه ،رخه ،حصه اول ومرکز ولایت پنجشیر بی جاشده اند ودر سروی آنها موسسات DRC و  WSTA همکاری می نمایند.