- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آغاز امتحان کانکور درکابل با شرکت 10 هزار داوطلب

امروز در کابل امتحان کانکور با شرکت 10 هزار داوطلب اخذ گردید.

وزیر تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان،داکتر عبیدالله عبید گفت:ظرفیت جذب محصلان در پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی افغانستان نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است.

وی گفت: قرار است 80 هزار تن از شاملین امتحان کانکور به  موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی جذب گردند.