- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آغاز آزمون کانکور در هرات…

امروز آزمون کانکور در دانشگاه هرات آغازشد. طبق گفته رییس دانشگاه هرات: امسال در آزمون کانکور بیش از 12000 دانش آموز شرکت کردند که 50درصد آنان را دختران تشکیل می دهند. به گفته او، امسال بیش از 3000 نفر در 14 دانشکده دانشگاه هرات جذب می شوند که نسبت به سال گذشته میزان جذب آن، 500 نفر بیشتر است.

در این آزمون کانکور برای نخستین بار هیئت 15 نفری از آموزگاران دانشگاه هرات باهیئت 13 نفری که از سوی وزارت تحصیلات عالی نظارت می کنند و تمام مراحل این آزمون برای 5 روز برگزار می شود.