افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 11 می , 2012 لینک کوتاه خبر :

آغازمرحله سوم انتقال مسئولیتهای امنیتی

رئیس کمیسون انتقال مسئولیت امنیتی با آنکه مرحله سوم انتقال مسئولیت را مشکل تر از مراحل قبل خوانده می گوید این مرحله در هفته پیش رو به جرا گذاشته می شود.

در این مرحله 75 درصد مسئولیت ها امنیتی به دوش نیروهای افغانستان گذاشته می شود.با اجرای مراحل چهارم و پنجم مسئولیتهای امنیتی سرتاسر کشور به نیروهای امنیتی افغان سپرده خواهد شد.

جنرال جان آلن فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان می گوید پیشرفت ها در مراحل اول و دوم ناتو را به توانمند شدن نیروهای امنیتی افغانستان باورمند ساخته است.

داکتر اشرف غنی احمد زی در میان نمایندگان برخی از کشورهای عضو ناتو چنین گفت،” ضمن آنکه نیروهای امنیتی افغانستان برای تحویل گیری مسئولیت های امنیتی آماده خواند ، گفت انتقال مسئولیت با چالش های بزرگی روبرو خواهد بود.

و ی می افزاید در مرحله سوم انتقال مسئولیت تامین امنیتی 75 درصد حاک افغانستان به قوای امنیتی افغانستان واگذار می شود.

جان آلن فرمانده کل نیروهای آمریکایی و نات وبه همکاری نیروهای امنیتی تعهد نموده و می گوید مشکل افغانستان تنها مسائل امنیتی نیست بلکه عدم حکومت داری خوب و قانون پذیری دو چالش مهم در برابر افغانها است.

وی می افزاید همکاری های ما در برنامه انتقال مسئولیت ها ادامه دارد و ما از رهبری مسئولیت های امنیتی به وسیله افغانستانی ها خرسند هستیم.

از سوی هم نماینده ارشد ملکی نیروهای ناتو در افغانستان می گوید ناتو باور دارد که افغان ها از ظرفیت زیادی برای بر عهده گرفتن تامین امنیت کشورشان بر خوردارندو این برنامه تا کنون از سوی خود افغانها رهبری شده. این باور ماست که کامیابی های که در مرحله اول و دوم بدست آورده اند برای ما دست آوردهای مهمی است .

راین کراکر سفیر آمریکا در کابل می گوید پیمان امضا شده میان کابل و واشنگتن نشان دهنده آن است که آمریکا افغانستان را در دهه تحول هیچ گاه تنها نخواهد گذاشت و این پیمان نشان دهنده تعهد بیشتر آمریکا نسبت به افغانستان است .

وی افزود امضای استراتیژی بین دو کشور مستقل امضا شده است و این خود دستاورد بزرگی است که ما همه شاهد آن هستیم و افغانستان تمام کارهای امنیتی خود را برعهده گرفته است. این آغاز خوب است برای دهه تحول و این پیمان هم خود نشان دهنده تعهد بیش از حد آمریکا بعد از سال 2014 میلادی در دهه تحول خواهد بود.

گفته می شود مرحله سوم انتقال مسئولیت ها قرار است در 230 ولسوالی تمام شهرها به اجرا گذاشته شود.

افغان پیپر

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار