- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آزادی 17 زندانی از زندان بگرام

روزگذشته 17 تن از افراد مسلح که در زندان بگرام زندانی بودند،پس از انتقال به ولایت غزنی، از بند آزاد شدند.

سه تن از باشنده های ولایات پکتیا و پکتیکا هم در میان آزاد شده ها هستند.

احتمال می رود تعدادی از این افراد از طالبان بوده اند و یا هم به اتهام روابط با این گروه دستگیر شده بودند.

تا کنون علت اصلی زندانی شدن و همچنین آزاد شدن آنها معلوم نیست!