- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آزادی بیش از ده زن زندانی به فرمان کرزی

[1]

مقام ها در محبس زنانه کابل می گویند که 13 تن از زنان زندانی به فرمان رئیس جمهور کرزی، امروز (یکشنبه) از حبس آزاد شده اند.
سید شریف رئیس سارنوالی استیناف ولایت کابل می گوید که فرمان آزادی این زنان، به مناسب بیستمین سالگرد روی کار آمدن مجاهدین از سوی رئیس جمهور، صادر شده است.
او گفت، زنانی شامل این فرمان شده اند که به دلیل ارتکاب جرایم خفیف بازداشت شده بودند.
رئیس سارنوالی استیناف ولایت کابل افزود که در زندان زنانه کابل، سهولت های برای افراد زندانی فراهم شده است.
پیش از این نیز شماری از افراد زندانی در کابل و برخی دیگر از ولایت های کشور بنا به فرمان رئیس جمهور کرزی از حبس آزاد شده اند.

بخدی