- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آتش گرفتن 8 تانکر تیل در ننگرهار

 سخنگوی قوماندانی امنیه ننگرهار گفت: این حادثه ناشی از انفجار بمبی بود که شام روز گذشته در یک سرای تیل در ولسوالی بهسود رخ داد.

 وی گفت: این آتش سوزی توسط تیم اطفاییه خاموش شد و فقط یک نفر زخمی شد.