- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آتش گرفتن بیش از ۳۰ موتر براثر انفجار در پروان

روشنا خالد،سخنگوی والی پروان، گفت که این حادثه چاشت امروز در شهر چاریکار براثر انفجار ماینی که در یک موتر نفت کش کارگذاری شده بود، رخ داد.

وی افزوده است: «این رویداد ساعت دوازده چاشت امروز در شهر چاریکا، رخ داده است.»

وی می افزاید که در این رویداد به کسی آسیبی نرسیده است، اما خسارات زیاد وارده شده است.

گفته می شود که نیروهای پولیس این ولایت، بررسی های شان را دربارۀ چگونگی این رویداد، آغاز کرده اند.

هیچ گروهی از طالبان تاکنون مسؤولیت این رویداد را برعهده نگرفته اند…