- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آتش سوزی دریک مارکیت لباس در مزارشریف

این حادثه امروز حوالی ساعت 10:30 در مارکیت تجاری حیدر جوزجانی در مرکز شهر مزار شریف رخ داد.

 آمر امنیت قوماندانی امنیه بلخ ،عبدالرزاق قادری گفت: علت آتش سوزی اتصالی برق در منزل دوم این مرکز بوده است.

به گفته وی،بر اثر این آتش سوزی، 2تن که از منزل چهار و پنجم این مرکز خود را به پایین انداخته بودند،به شدت زخمی شده اند و وضع صحی آنان وخیم است.
در عین حال، شاهدان عینی می گویند که یکی از این دو نفر، از ناحیه سر به زمین برخورد کرد و جان داده است!