- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ویدیو/ کماندوهای اردوی ملی افغانستان

در این ویدیو حرکات و تمرینات بسیار حرفه ای از کماندوهای اردوی ملی افغانستان را می بینید.