- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ویدیو/ نجات یک کودک از دست آدم ربایان توسط یک زن رزمی کار

در این ویدیو آدم ربایان با یک موتر در حال ربودن یک کودک هستند که یک زن رزمی کار با شجاعت تمام دو نفر از آدم ربایان را لت و کوب کرده و کودک را همراه خود نجات می دهد.

(فلم واقعی است)